Kontrola glikemii u chorych ze świeżo wykrytą cukrzycą a ryzyko zgonu wieńcowego w 20-letniej obserwacji