Czy zasada płacę i wymagam przyniosła korzyści w opiece zdrowotnej?

M. Calvert i wsp – Effect of the quality and outcomes framework on diabetes care in the United Kingdom: retrospective cohort study LINK: BMJ 2009;338:b1870 (dostępny pełen tekst)
Finansowanie opieki medycznej prowadzonej przez lekarzy rodzinnych w Anglii w ostatnich latach przeszło istotne zmiany systemowe. Kontrakt finansowy między płatnikiem w systemie ochrony zdrowia a praktyką lekarską zawierany jest w oparciu o osiągnięcie określonego szeroko rozumianego poziomu jakości opieki medycznej (np. organizacja poradni, prowadzenie dokumentacji, osiągnięte cele kliniczne). Czy wprowadzenie takiej zasady zawierania kontraktów poprawiło jakość podstawowej opieki diabetologicznej?

Z tym pytaniem zmierzyli się Melanie Calvert i wsp. w pracy prezentowanej na łamach British Medical Journal. Nowy program finansowania (quality and outcomes framework) wprowadzono w 2004 roku, a analiza statystyczna opieki diabetologicznej w oparciu o dane 147 praktyk lekarskich w prezentowanej pracy objęła 3 lata przed i 3 lata po jego zastosowaniu. Dla najwyższych opłat u chorych na cukrzycę ustalono następujące punkty odniesienia: HbA1c <7,5% u nie mniej niż u 50% pacjentów, RR< 145/85 mm Hg u nie mniej niż 60% pacjentów i cholesterol całkowity <5,0 mmol/l u nie mniej niż 70% pacjentów.

W latach 2001-2007 stwierdzono stały wzrost jakości opieki nad chorymi z cukrzycą, jednakże tempo poprawy parametrów wyrównania uległo spowolnieniu po wprowadzeniu nowych zasad płatności. W 2007 roku poziom Hba1c >10% miało 26% i 17% chorych z odpowiednio cukrzycą typu 1 i typu 2. Poziom HbA1C >7,5% odnotowano u odpowiednio 74% i 41% chorych. U około 1/3 stwierdzano podwyższony poziom ciśnienia tętniczego, a u 1/4 badanych podwyższony poziom cholesterolu.

A zatem wprowadzenie nowego systemu płatności nie przyspieszyło znacząco tempa poprawy mierników jakości opieki diabetologicznej, wpisując się jedynie w obserwowany trend wzrostowy widoczny w ciągu poprzednich lat. Tym samym nie potwierdziły się wcześniejsze optymistyczne doniesienia o znaczącym wpływie systemu „pay for performance” na wskaźniki jakości opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-06-06

0 replies on “Czy zasada płacę i wymagam przyniosła korzyści w opiece zdrowotnej?”