Czarne perspektywy medycyny rodzinnej – głos z Wielkiej Brytanii

David D. Norenberg – The demise of primary care: a diatribe from the trenches LINK: Ann Int Med 2009;150:725
Medycyna rodzinna znalazła się nad przepaścią i wkrótce może zrobić ostatni duży krok naprzód, alarmuje na łamach Annals of Internal Medicine David D. Norenberg, doświadczony lekarz rodzinny z Wielkiej Brytanii.

Absolwenci wydziałów lekarskich unikają pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Decydują o tym nie tyle mało atrakcyjne zarobki, ile coraz gorsze warunki pracy. Pierwszym, choć prawdopodobnie nie największym problemem, jest dysproporcja pomiędzy zakresem obowiązków a możliwościami czasowymi. Lekarze ze złotych czasów medycyny rodzinnej, a więc ci, którzy rozpoczęli praktykę 20-30 lat temu, poświęcali swoim pacjentom na tyle dużo czasu, że byli w stanie przeanalizować nie tylko parametry somatyczne, ale też psychologiczne, społeczne i ekonomiczne. Powszechna dziś praktyka, polegająca na delegowaniu obowiązków związanych ze zbieraniem wywiadów na personel pielęgniarski i studentów/stażystów, była wówczas nie do pomyślenia.

Całościowe podejście do problemów chorego pozwalało na indywidualizację diagnostyki i leczenia. Zdaniem doktora Norenberga, złote czasy minęły bezpowrotnie. Kwadrans na pacjenta to akurat tyle, żeby poznać najważniejsze objawy i przepisać leki. Indywidualną ocenę pacjenta zastąpiły bezduszne standardy postępowania, które, w opinii Norenberga, są w największym stopniu odpowiedzialne za kłopoty podstawowej opieki zdrowotnej. Standaryzacji podlega niemal każda sytuacja zdarzająca się w codziennej praktyce lekarskiej. Resztki motywacji znikają po zapoznaniu się z oceną jakości pracy, dokonywaną wyłącznie na podstawie danych statystycznych z systemu informatycznego.

Jeśli nie nadejdzie opamiętanie, lekarz zostanie sprowadzony do roli urzędnika, kształconego w szkołach technicznych, nie akademiach. Wysokie kwalifikacje przestaną być przecież potrzebne.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-05-19

0 replies on “Czarne perspektywy medycyny rodzinnej – głos z Wielkiej Brytanii”