Czy odchudzanie zawsze musi być porażką – zapobieganie efektowi jojo

R. Ross – The challege of obesity treatment: avoid weight gain LINK: CMAJ 2009;180:997 (dostępny pełen tekst)
W Canadian Medical Association Journal ukazał się komentarz Dr Rossa poświęcony zagadnieniu odchudzania i tendencji do powtórnego przybierania na wadze, po wstępnej redukcji masy ciała.

Dane z piśmiennictwa wskazują, że dzięki udziałowi w programie interwencyjnym udaje się stracić do 10% wyjściowej masy ciała, jednak większość osób ponownie przybiera na wadze, szybko tracąc nawet 30% różnicy pomiędzy maksymalnymi i minimalnymi wskazaniami wagi, po 3-5 latach powracając do stanu wyjściowego.

Omawiając problem otyłości Dr Ross nawiązuje do wyników badania Dale’a i wsp z tego samego numeru pisma, w którym zarówno w grupie otrzymującej intensywne wsparcie w procesie odchudzania jak i w grupie wspieranej wyłącznie przez pielęgniarki, udało się utrzymać redukcję wyjściowej masy ciała o 8% po 2 latach. Zdaniem autorów pracy uzyskane wyniki podważają zasadność prowadzenia drogich, intensywnych programów edukacyjnych, co potwierdzają wnioski z innego badania STOP (Study to Prevent Regain), w którym stosowano różne interwencje (od wysyłania broszur informacyjnych do intensywnego nadzoru), wykazując korzystny wpływ wszystkich strategii postępowania na powodzenie terapii.

W badaniu Dale’a i wsp. nie zaobserwowano różnic w aktywności fizycznej, co zaprzecza powszechnie uznanemu przekonaniu, że zwiększony wysiłek fizyczny jest silnym czynnikiem determinującym zachowanie niższej masy ciała. Tym samym porady w zakresie aktywności fizycznej nie muszą być składową programów odchudzających, chociaż oczywiście sam stopień aktywności fizycznej ma bardzo duże znaczenie dla wskaźników chorobowości i śmiertelności niezależnie od masy ciała.

Kolejnym wnioskiem z badania Dale’a jest obserwacja dotycząca diety, wskazująca na znaczenie czynników behawioralnych i potwierdzająca rolę ograniczenia kaloryczności posiłków, a nie zróżnicowania składu diety (węglowodany, białka, tłuszcze).

Zdaniem Dr Rossa zarówno specjaliści od treningu fizycznego jak i dietetycy powinni odgrywać istotną rolę w interwencjach poświęconych odchudzaniu, ale dla osiągnięcia sukcesu wystarczające mogą być proste, pragmatyczne programy, nie wymagające dużych nakładów finansowych.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-05-12

0 replies on “Czy odchudzanie zawsze musi być porażką – zapobieganie efektowi jojo”