Otyłość a choroby układu sercowo-naczyniowego – współczesny stan wiedzy

C.J. Lavie, R.V. Milani i H.O. Ventura – Obesity and cardiovascular disease. Risk factor, paradox and impact of weight loss LINK: J Am Coll Cardiol 2009;53:1925
Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł przeglądowy podsumowujący zależność pomiędzy otyłością a chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Autorzy przyznają, że wskutek epidemii otyłości obserwowany w ostatnich latach trend wzrostowy dotyczący długości ludzkiego życia może się zakończyć lub nawet ulec odwróceniu. Według najnowszych doniesień z USA, wpływ otyłości na zwiększone wskaźniki chorobowości przewyższył w ostatnich latach wpływ palenia, nadużywania alkoholu i ubóstwa, wkrótce też otyłość zastąpi nikotynizm jako czołową przyczynę przedwczesnych zgonów, których można uniknąć.

Niekorzystne skutki zdrowotne otyłości mogą wynikać z hiperleptynemi, zwiększonej ekspresji wskaźników zapalnych, dyslipidemii, zaburzeń metabolizmu glukozy, nadciśnienia tętniczego, wzrostu wolemii, przerostu mięśnia serca oraz zwiększonej aktywności układu współczulnego.

Udokumentowano zależność pomiędzy rosnącym indeksem masy ciała (BMI) a śmiertelnością całkowitą i sercowo-naczyniową, nie ma ona jednak charakteru uniwersalnego. Przykładowo, wprawdzie otyłość jest czynnikiem ryzyka rozwoju niewydolności serca, to jednak u chorych z już postawionym rozpoznaniem niewydolności serca rokowanie jest gorsze przy prawidłowym BMI niż przy nadwadze lub otyłości.

Ważną konsekwencją otyłości jest zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu serca i nagłego zgonu. W badaniu Framingham ryzyko nagłego zgonu u otyłych, spowodowane m.in. wydłużeniem się odstępu QT oraz obecnością późnych potencjałów, było zwiększone ponad 40-krotnie.

Redukcja masy ciała w celu leczenia otyłości i jej konsekwencji wydaje się logicznym i naturalnym postępowaniem. W badaniu pochodzącym z Mayo Clinic wykazano, że redukcja masy ciała u pacjentów z chorobą wieńcową zmniejszała śmiertelność i zapadalność na choroby układu sercowo-naczyniowego liczone łącznie.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2009-05-26

 

0 replies on “Otyłość a choroby układu sercowo-naczyniowego – współczesny stan wiedzy”