Czy brak redukcji RR w nocy stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z opornym nadciśnieniem tętniczym?

E.S. Muxfeldt, C.R.L. Cardoso i G.F. Salles – Prognostic value of nocturnal blood pressure reduction in resistant hypertension LINK: Arch Intern Med 2009;169:874
W terapii nadciśnienia tętniczego nie wystarczają już tylko jego pomiary w gabinecie lekarskim – niezbędne są również pomiary w warunkach domowych lub całodobowy ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego. Efektem zastosowania tej ostatniej metody było wykazanie, że u części pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jego wartość w nocy nie spada o więcej niż o 10% w porównaniu z pomiarami dziennymi (non-dippers) lub ulega nawet podwyższeniu (reverse-dippers). Czy powyższe zjawiska stanowią dodatkowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego?

Na łamach Archives of Internal Medicine problem ten badano w prospektywnej obserwacji 556 pacjentów (średnia wieku 65,8 lat) z opornym, leczonym wielolekowo nadciśnieniem tętniczym. Pacjenci „non-dippers” i „reverse dippers” stanowili odpowiednio 46% i 19% badanych.

W okresie 4,8 roku obserwacji ryzyko liczonych łącznie zgonów sercowo-naczyniowych i nie zakończonych zgonem powikłań sercowo-naczyniowych było 1,74 krotnie większe w grupie non-dippers i reverse dippers w porównaniu z grupą, w której stwierdzano w nocy spadek ciśnienia tętniczego. Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego zwiększało się 2,3 krotnie. Zależność ta traciła nieco na znaczeniu u osób w wieku podeszłym. Wykazano również, że „nadmierny” spadek ciśnienia w okresie nocnym (>20%) nie wiązał się ze zwiększonym ryzykiem powikłań.

Autorzy postulują zatem, aby w praktyce klinicznej, za niezależny czynnik ryzyka u osób z opornym nadciśnieniem tętniczym, uwzględnić brak jego spadku w nocy i zastosować odpowiednie, bardziej agresywne leczenie.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-05-11

0 replies on “Czy brak redukcji RR w nocy stanowi czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u osób z opornym nadciśnieniem tętniczym?”