Przewlekłe stosowanie leków przeciwdepresyjnych a ryzyko cukrzycy

Frank Andersohn i wsp – Long-term use of antidepressants for depressive disorders and the risk of diabetes mellitus LINK: Am J Psych 2009;166:591
W American Journal of Psychiatry opublikowano wyniki interesującej pracy poświęconej zależności pomiędzy przewlekłym stosowaniem leków przeciwdepresyjnych a ryzykiem cukrzycy.

Dotychczasowe dane na temat ryzyka wystąpienia cukrzycy w przebiegu leczenia przeciwdepresyjnego były sprzeczne. Autorzy z Wielkiej Brytanii przeprowadzili zagnieżdżone badanie typu przypadek-kontrola, na grupie 165958 osób z depresją, wyjściowo bez cukrzycy, którym w okresie od stycznia 1990 roku do czerwca 2005 roku wystawiono co najmniej jedną receptę na lek przeciwdepresyjny. Głównymi mierzonymi parametrami były: liczba przypadków cukrzycy w grupie „przypadków”, w porównaniu z dobraną pod względem wieku i płci grupą „kontrolną” osób bez depresji oraz liczba przypadków cukrzycy w podgrupach różniących się czasem leczenia przeciwdepresyjnego i/lub dawką leków.

W analizowanym okresie zarejestrowano 2243 przypadki cukrzycy. Do osób z cukrzycą dobrano łącznie 8963 osoby kontrolne. W porównaniu z nie stosowaniem leków przeciwdepresyjnych w okresie 2 lat poprzedzających analizę, przyjmowanie ich w umiarkowanej lub wysokiej dawce wiązało się ze znamiennym, 1.84-krotnym wzrostem ryzyka cukrzycy. Ryzyko związane ze stosowaniem selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (2.06) i leków trójcyklicznych (1.77) było porównywalne. Krótkotrwała terapia lub przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych w małych dawkach nie wiązały się ze wzrostem analizowanego ryzyka.

Podsumowując, oceniane w badaniu leczenie przeciwdepresyjne jest czynnikiem ryzyka cukrzycy, o ile trwa długo, a leki stosowane są w umiarkowanie wysokich i wysokich dawkach.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2009-05-27

0 replies on “Przewlekłe stosowanie leków przeciwdepresyjnych a ryzyko cukrzycy”