O rzucaniu palenia i redukcji masy ciała po poważnej chorobie

P.S. Keenan – Smoking and weight change after new health diagnoses in older adults LINK: Arch Intern Med 2009;169:237
Motywacja do rzucenia nałogu palenia papierosów lub do zmniejszenia masy ciała zależy nie tylko od wiedzy o szkodliwości tych czynników, ale także od odpowiedniego nastawienia psychicznego pacjentów. Zdarzeniem motywującym do zmiany stylu życia może być poważna choroba.

Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono pracę, w której badano, czy poważne zdarzenie chorobowe sprzyja rzucaniu palenia bądź modyfikacji diety. Autorzy przeanalizowali bazę danych obejmującą 20 221 osób poniżej 75 roku życia, otyłych lub z nadwagą oraz 7764 osób palących papierosy, obserwowanych od 1992 do 2000 roku w ramach Health and Retirement Study.

Wystąpienie przynajmniej jednej spośród wymienionych chorób: udar mózgu, nowotwór, choroby płuc, choroby serca i cukrzyca zwiększało 3,2 krotnie szansę rzucenia palenia papierosów. Jedna choroba z listy zwiększała szansę rzucenia 2,9 krotnie, a więcej chorób 6,1 krotnie. U osób z z nadwagą i otyłością wystąpienie cukrzycy, chorób płuc lub serca redukowało BMI o 0,35 U, w porównaniu do osób, u których te schorzenia nie wystąpiły. Największa redukcja obserwowana była u chorych z rozpoznaniem cukrzycy (redukcja BMI o 0,6 U), mniejsza u chorych z rozpoznaniem choroby serca (redukcja BMI o 0,27 U).

Wyniki pracy pokazały zatem, że wystąpienie określonych schorzeń stanowi moment, w którym porada i odpowiednie postępowanie może zwiększyć szanse na modyfikację diety lub pozbycie się szkodliwego nałogu. Powyższe działania powinny być prowadzone przede wszystkim w ramach prewencji wtórnej, gdzie szansa powodzenia jest większa.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-02-09

0 replies on “O rzucaniu palenia i redukcji masy ciała po poważnej chorobie”