Wysiłek fizyczny a jakość życia

Corby K. Martin i wsp – Exercise dose and quality of life LINK: Arch Intern Med 2009;169:269
W wielu badaniach na temat znaczenia wysiłku fizycznego oceniano korzyści stricte kliniczne, znacznie mniej uwagi poświęcając jakości życia. Barierę tę przełamują Corby K. Martin i wsp., prezentując na łamach Archives of Internal Medicine pracę poświęconą wpływowi różnej dawki wysiłku fizycznego na jakość życia.

W 6 miesięcznej próbie klinicznej uczestniczyło 430 nieaktywnych fizycznie kobiet, z nadwagą lub otyłych, w wieku 45-75 lat. Badane zrandomizowano do grupy kontrolnej (bez programu ćwiczeń fizycznych) i do 3 grup uczestniczących w ćwiczeniach, tygodniowo wykonujących wysiłek fizyczny odpowiadający wydatkowi energetycznemu wynoszącemu odpowiednio 4, 8 oraz 12 kcal/kg masy ciała (aktywność odpowiadająca 50%, 100%, 150% dawki rekomendowanej przez standardy). Intensywność wysiłku fizycznego ustalono na poziomie 50% maksymalnej częstości rytmu serca, obserwowanej w trakcie próby wysiłkowej przy maksymalnym pochłanianiu tlenu. Sesje ćwiczeniowe odbywano na cykloergometrze lub bieżni. Jakość życia określano na podstawie kwestionariusza SF-36.

W grupie ćwiczeń fizycznych uzyskano poprawę w zakresie szeregu wskaźników jakości życia, obejmujących stan fizyczny (m.in. spowodowane stanem zdrowia ograniczenia w wykonywaniu czynności fizycznych), ogólną ocenę stanu zdrowia, a także stan psychiczny (ograniczenia emocjonalne w funkcjonowaniu, funkcjonowanie socjalne, witalność, zdrowie psychiczne). Aktywność fizyczna nie miała jedynie wpływu na odczuwane przez badanych dolegliwości bólowe. Ważną obserwacją wypływającą z badania był fakt, że nawet stopień aktywności fizycznej poniżej rekomendowanej poprawiał jakość życia badanych w odniesieniu do grupy kontrolnej, a jakość życia ulegała stałej poprawie przy wzrastającej dawce wysiłku fizycznego. Uzyskana poprawa była niezależna od redukcji masy ciała. W planie populacyjnym wyniki powyższe wskazują na możliwość poprawy jakości życia starzejącej się populacji, poprzez zwiększenie aktywności fizycznej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-02-09

0 replies on “Wysiłek fizyczny a jakość życia”