Styl życia chorych z przednadciśnieniem – daleki od ideału

Kurt J. Greenlund i wsp – Differences in healthy lifestyle characteristics between adults with prehypertension and normal blood pressure LINK: J Hypertens 2009;27:955
Osoby z przednadciśnieniem [skurczowym ciśnieniem tętniczym (SBP) 120 – 139 mmHg lub rozkurczowym ciśnieniem tętniczym (DBP) 80 – 89 mmHg] są bardziej zagrożone rozwojem jawnego klinicznie nadciśnienia oraz incydentów sercowo-naczyniowych od osób z normotensją (SBP/DBP<120/80mmHg); tym samym są kandydatami do interwencji polegających na modyfikacji czynników ryzyka.

Na łamach Journal of Hypertension opublikowano wyniki analizy danych National Health and Nutrition Examination Survey z lat 1999-2004, poświęconej różnicom w stylu życia u osób ≥20 roku życia, z prawidłowymi wartościami ciśnienia, przednadciśnieniem i nadciśnieniem tętniczym. Grupa badana liczyła łącznie 11 194 ankietowanych. Łącznie 32.8% dorosłych miało prawidłowy indeks masy ciała (BMI 18.5 – 24.9), 75.3% nie paliło, 31.3% zachowywało regularną aktywność fizyczną (≥3-6 METS, co najmniej 600 minut miesięcznie), 57.7% piło umiarkowane ilości alkoholu (≤2 drinków/dziennie) lub nie piło alkoholu w ogóle a 28.1% stosowało dietę z małą ilością sodu (<2.3 g).

Co niewątpliwie zatrważające tylko 2% ankietowanych spełniało jednocześnie wszystkie wyżej wymienione kryteria zdrowego stylu życia. Okazało się, że osoby z przednadciśnieniem miały rzadziej, od osób z normotensją, prawidłowy BMI [skorygowany iloraz szans (OR) 0.63], były rzadziej regularnie aktywne fizycznie (skorygowany OR 0.85) i rzadziej piły najwyżej umiarkowane ilości alkoholu lub zupełnie nie piły alkoholu (skorygowany OR 0.88). Nieco korzystniej wyglądały pod tym względem kobiety, pijące mniej alkoholu i spożywające mniej sodu. Czynnikiem korzystnie wpływającym na profil ryzyka był także wyższy poziom wykształcenia.

Podsumowując, osoby z przednadciśnieniem mają mniej korzystny profil czynników ryzyka od osób z normotensją ale, trzeba przyznać, że jest on daleki od ideału w całej badanej populacji.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2009-05-19