O zależności między niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym a cukrzycą

R. Izzo i wsp – Insufficient control of blood pressure and incident diabetes LINK: Diabetes Care 2009;32:845
Przedstawiony na łamach Diabetes Care artykuł poświęcony zależności między nadciśnieniem tętniczym a cukrzycą nie porusza nowego wątku, ale patrzy na powyższą zależność od zupełnie innej, nowatorskiej strony.

Autorzy z Neapolu zadali sobie pytanie, czy w obserwowanej grupie osób z nadciśnieniem tętniczym ryzyko rozwoju zaburzeń metabolizmu glukozy jest większe wówczas, gdy nadciśnienie tętnicze jest niewyrównane? W sieci specjalistycznych poradni nadciśnienia tętniczego i poradni rodzinnych do analizy statystycznej wybrano 1754 pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym (średnia wieku – 52 lata), u których w trakcie pierwszej wizyty nie stwierdzano cukrzycy. Średni okres obserwacji wyniósł 3,5 roku. Porównano zapadalność na cukrzycę u osób z prawidłowo kontrolowanymi wartościami ciśnienia tętniczego i z nieprawidłową jego kontrolą, którą definiowano jako utrzymujące się wartości ≥140/80 mm Hg.

W wieloczynnikowych analizach brak właściwej redukcji nadciśnienia tętniczego w trakcie leczenia wiązał się z dwukrotnym wzrostem ryzyka wystąpienia cukrzycy, niezależnie m.in. od wieku, płci, BMI czy wyjściowego stężenia glukozy na czczo. W grupie z niekontrolowanym nadciśnieniem zapadalność na cukrzycę wynosiła 8%, a wśród osób z prawidłową kontrolą 4%.

Autorzy uważają, że wspólnym mechanizmem patofizjologicznym dla nadciśnienia tętniczego i cukrzycy jest dysfunkcja mikrokrążenia (która może być korygowana właściwym leczeniem hipotensyjnym). W sytuacji zaburzeń mikrokrążenia w pierwszej kolejności oraz łatwiej ujawnia się skłonność do wysokich wartości ciśnienia tętniczego, a w drugiej kolejności skłonność do zaburzeń metabolizmu glukozy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-05-11

0 replies on “O zależności między niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym a cukrzycą”