Wpływ stylu życia na ryzyko zachorowania na cukrzycę

Dariush Mozaffarian, Aruna Kamineni, Mercedes Carnethon, Luc Djousse, Kenneth J. Mukamal i David Siscovick – Lifestyle risk factors and new-onset diabetes mellitus in older adults. The Cardiovascular Health Study LINK: Arch Intern Med 2009;169:798
Zapobieganie cukrzycy, uwzględniając jej koszty, powikłania oraz coraz wyższe wskaźniki zachorowalności i chorobowości, staje się jednym z najważniejszych celów działań prewencyjnych.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki prospektywnego badania oceniającego w obserwacji 10 – letniej wpływ czynników związanych ze stylem życia na ryzyko zachorowania na cukrzycę. Badaniem objęto grupę 4883 mężczyzn i kobiet, w wieku co najmniej 65 lat uczestniczących w Cardiovascular Health Study.

Analizowaną populację podzielono w zależności od nasilenia korzystnych czynników stylu życia. Do grupy niskiego ryzyka zaliczono osoby aktywne fizycznie, z korzystnym wskaźnikiem dietetycznym (potwierdzającym wysokie spożycie włóknika pokarmowego oraz kwasów wielonienasyconych, niskie spożycie tłuszczów trans, niski indeks glikemiczny pokarmów), umiarkowanie spożywających alkohol, niepalących tytoniu, a także z prawidłowym indeksem masy ciała oraz obwodem talii. Głównym punktem końcowym badania były nowe przypadki cukrzycy, zdefiniowane jako rozpoczęcie stosowania insuliny lub doustnych leków hipoglikemizujacych.

W trakcie około 35 000 osobolat obserwacji zanotowano 317 nowych zachorowań na cukrzycę. Po uwzględnieniu wpływu wieku, płci, wykształcenia, dochodów i rasy wykazano, że wszystkie uwzględnione w analizie zmienne istotnie modyfikowały ryzyko wystąpienia cukrzycy. Wyższa aktywność fizyczna, korzystny wskaźnik dietetyczny, niepalenie, umiarkowane picie alkoholu, prawidłowy indeks masy ciała i obwód talii, zmniejszały zachorowania na cukrzycę odpowiednio o 26%, 31%, 23%, 34%, 45% i 46%.

W kolejnej analizie udokumentowano, że obecność jednego z korzystnych elementów stylu życia decydujących o przynależności do grupy niskiego ryzyka wiązało się z o 35% mniejszym ryzykiem wystąpienia cukrzycy. W podgrupie osób z dwoma korzystnymi elementami stylu życia ryzyko zachorowania było niższe o 46%, a w grupie z pięcioma korzystnymi elementami stylu życia aż o 89%.

A zatem, 9 na 10 nowych przypadków cukrzycy wiąże się z niekorzystnym profilem analizowanych elementów zdrowego stylu życia. Uzyskane dane wskazują na silne powiązanie stylu życia z zachorowaniami na cukrzycę, wskazując na znaczenie modyfikacji zachowań prozdrowotnych w populacji osób starszych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-04-27

0 replies on “Wpływ stylu życia na ryzyko zachorowania na cukrzycę”