Dwuznaczny sukces w leczeniu cukrzycy – dane epidemiologiczne z USA

E.W Gregg i A.L. Albright – The public health response to diabetes – two steps forward, one step back LINK: JAMA 2009;301:1596
Edward W. Gregg i Anna L. Albright na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) przedstawiają dane epidemiologiczne dotyczące cukrzycy i jej powikłań. Częstość występowania cukrzycy w USA w latach 2005/2006 wyniosła 13%, a ilość osób z rozpoznaną cukrzycą podwoiła się w ciągu dekady.

W latach 1990-2005 wśród chorych z rozpoznaną cukrzycą stwierdzono wyraźny spadek zgonów wywołanych hiperglikemią: z 4,1 do 2,0 w przeliczeniu na 10000 pacjentów. Odnotowano także znaczny spadek ilości amputacji z 80 do 40/10000, oraz liczby nowych przypadków schyłkowej niewydolności nerek z 30/10000 w roku 1995 do 21/10000 w roku 2005. W zbliżonym okresie obserwacji nastąpił też spadek liczby hospitalizacji z powodu powikłań sercowo-naczyniowych – wskaźniki hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej zmalały z 62 do 32/10000 a z powodu udarów z 19 do 13/10000 (dane dla lat 1993-2003).

Choć przytoczone wskaźniki wyglądają doskonale, to jednak, zdaniem Gregg i Albright, uzyskany obraz poprawy jest złudny, dotyczy bowiem wyłącznie wyselekcjonowanej grupy chorych z rozpoznaniem cukrzycy. Ponieważ liczba chorych na cukrzycę znacząco wzrosła, obciążenie następstwami cukrzycy w skali populacyjnej również się zwiększyło. Przeliczenie wyżej wymienionych wskaźników dla populacji ogólnej daje zatem inny obraz np. łącznie zapadalność na schyłkową postać niewydolności nerek zwiększyła się dwukrotnie.

A zatem, zdaniem komentatorów, bardziej istotna z punktu widzenia zdrowia populacyjnego jest prewencja cukrzycy niż jej najskuteczniejsze nawet leczenie. Tym samym konieczne jest zmodyfikowanie wydatków i opracowanie programów prewencji cukrzycy u osób ze stanami przedcukrzycowymi, a także zaprojektowanie populacyjnej strategii zapobiegania metabolicznym chorobom cywilizacyjnym.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-04-15

0 replies on “Dwuznaczny sukces w leczeniu cukrzycy – dane epidemiologiczne z USA”