Zmiany aktywności fizycznej 50-latków a śmiertelność

Liisa Byberg i wsp – Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort LINK: BMJ 2009;338:b688 (dostępny pełen tekst)
Zgodnie z zaleceniami osoby dorosłe powinny utrzymywać umiarkowaną aktywność fizyczną przez co najmniej 30 minut dziennie, optymalnie przez wszystkie dni w tygodniu.
Brak aktywności fizycznej stanowi istotny problem zdrowotny i wiąże się ze zwiększoną częstością występowania otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów. Mimo to około połowa mężczyzn w średnim wieku nie uprawia regularnie sportu.

W badaniu opublikowanym na łamach British Medical Journal przedstawiono wyniki badania kohortowego, w którym wzięło udział 2205 mężczyzn mających w latach 1970-73 50 lat. W trakcie ponad 35-letniej obserwacji wskaźniki zgonów w tej populacji wyniosły 27.1, 23.6, oraz 18.4 w przeliczeniu na 1000 osobo-lat w grupach o odpowiednio niskiej, umiarkowanej i wysokiej aktywności fizycznej.

Mężczyźni, którzy zwiększyli swoją aktywność fizyczną pomiędzy 50 a 60 rokiem życia, w ciągu pierwszych 5 lat obserwacji byli nadal bardziej zagrożeni zgonem, w porównaniu z osobami o niezmiennie wysokiej aktywności (adjustowany wskaźnik hazardu 2.64, 95% przedział ufności 1.32 do 5.27). Po 10 latach różnice takie już nie występowały (1.10, 0.87 do 1.38).

Przedstawione wyniki pozostają w zgodzie z rezultatami obserwacji prowadzonej we Framingham Heart Study, w którym oczekiwana długość życia mężczyzn utrzymujących wysoką aktywność fizyczną była o 3.9-4.1 roku dłuższa od oczekiwanej długości życia mężczyzn nieaktywnych fizycznie. A zatem opłaca się rozpocząć regularną aktywność fizyczną nawet w wieku 50 lat.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-03-05

0 replies on “Zmiany aktywności fizycznej 50-latków a śmiertelność”