Skuteczność peryndoprylu u chorych po zawale serca i zabiegach rewaskularyzacji

Michel E. Bertrand, Kim M. Fox, Willem J. Remme, Roberto Ferrari i Maarten L. Simoons – Angiotensin-converting enzyme inhibition with perindopril in patients with prior myocardial LINK: Arch Card Dis 2009;102:89
W kilku dużych badaniach udokumentowano istotną rolę niektórych inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) w prewencji wtórnej choroby wieńcowej. Zgodnie z zaleceniami amerykańskiej Food and Drug Administration, a także European Medicines Agency, peryndopryl jest wskazany u chorych po przebytym zawale serca (MI) i/lub po zabiegach rewaskularyzacji.

W Archives of Cardiovascular Disease opublikowano wyniki analizy subpopopulacji chorych z badania Europa (European trial on the reduction of cardiac events with perindopril) po MI i/lub rewaskularyzacji. Oceną objęto 10 962 pacjentów  w wieku średnio około 59 lat.

W grupie po MI w porównaniu z placebo wykazano 22,4% redukcję ryzyka wystąpienia głównego punktu końcowego badania (złożonego z umieralności sercowo-naczyniowej, zawału serca i skutecznej reanimacji zatrzymania krążenia). Peryndopryl spowodował także 27,9% spadek ryzyka ponownego MI oraz, o prawie o połowę w porównaniu z placebo, ograniczył zapadalność na niewydolność serca. Podobne trendy zaobserwowano w subpopulacji pacjentów (6709 osób) po zabiegach rewaskularyzacji. Stosowanie peryndoprylu prowadziło do zmniejszenia częstości występowania głównego punktu końcowego (o 17,3%) oraz liczonych osobno MI. Zachorowalność na niewydolność serca spadła o 40,3%.

Skuteczność peryndoprylu została więc potwierdzona zarówno w grupie pacjentów po MI jak i po rewaskularyzacji. Wyniki opublikowanej pracy potwierdzają zatem istotną rolę wysokich dawek ACEI w prewencji wtórnej u chorych po zawale serca lub zabiegach rewaskularyzacji, i potwierdzają dobrą tolerancję leku.

Opracowane na podstawie: Archives of Cardiovascular Disease / 2009-02-23

0 replies on “Skuteczność peryndoprylu u chorych po zawale serca i zabiegach rewaskularyzacji”