Styl życia wpływa na objętość trzewnej tkanki tłuszczowej

E.A. Molenaar i wsp – Association of lifestyle factors with abdominal subcutaneous and visceral adiposity. The Framingham Heart Study LINK: Diabetes Care 2009;32:505
Choroby cywilizacyjne w znacznym stopniu warunkowane są stylem życia. Podstawowe elementy nieprawidłowego stylu życia obejmują: złą dietę, niską aktywność fizyczną, palenie papierosów i nadmierne spożycie alkoholu. Ogniwem łączącym styl życia i choroby cywilizacyjne może być zawartość tkanki tłuszczowej, w szczególności trzewnej, oraz wynikające z tego zaburzenia metaboliczne.

W ramach badań epidemiologicznych Framingham zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej i podskórnej oceniano na podstawie wielorzędowej tomografii komputerowej u 2926 badanych, w wieku średnio 50 lat. Za pomocą odpowiednich kwestionariuszy oceniono stosowaną dietę, aktywność fizyczną, palenie papierosów oraz ilość spożywanego alkoholu.

Wykazano, że modyfikacja stylu życia może stanowić podstawę terapii redukującej ilość aktywnej metabolicznie, trzewnej tkanki tłuszczowej. Większa ilość prozdrowotnych zachowań kojarzyła się bowiem z mniejszą ilością tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej. W szczególności z mniejszą zawartością obu rodzajów tkanki tłuszczowej wiązały się: odżywianie zgodne z rekomendacjami oraz wyższy poziom aktywności fizycznej. Z kolei byli i aktualni palacze charakteryzowali się większą zawartością trzewnej tkanki tłuszczowej (palenie papierosów sprzyja zwiększeniu ilości tłuszczowej tkanki trzewnej, poprzez zmniejszenie biodostępności endogennych estrogenów i zwiększenie produkcji androgenów). Także u nadużywających alkoholu mężczyzn odnotowano większą zawartość trzewnej tkanki tłuszczowej (alkohol doprowadzając do stłuszczenia wątroby indukuje insulinooporność i sprzyja rozmieszczeniu tłuszczów w tkance trzewnej).

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-03-23