Domowe pomiary ciśnienia tętniczego- przydatne i zalecane

Gianfranco Parati i Thomas G. Pickering – Home blood pressure monitoring: US and European consensus LINK: Lancet 2009;373:876
Rozwój technologiczny i zwiększona dostępność precyzyjnych automatycznych aparatów do mierzenia ciśnienia oraz naturalne warunki wykonywania takich pomiarów w domu sprawiają, że jest to ogólnie już akceptowana metoda monitorowania ciśnienia tętniczego. Mierzenie ciśnienia w gabinecie lekarskim niesie ze sobą znane ograniczenia (mała częstość pomiarów, nadciśnienie „białego fartucha”), natomiast 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego metodą holterowską jest oczywiście bardzo przydatny u wybranych chorych, ale dostępność tej metody jest ograniczona. Dlatego w ostatnim czasie dwie grupy ekspertów (American Heart Association i European Society of Hypertension) opublikowały nowe rekomendacje mające na celu upowszechnienie i zwiększenie miarodajności pomiarów ciśnienia tętniczego wykonywanych w warunkach domowych. Zaleca się stosowanie aparatów oscylometrycznych i częste wykonywanie pomiarów, w tym koniecznie rano i wieczorem. Za górną granicę normy uważa się ciśnienie 135/85 mmHg, nie zaś 140/90 mmHg. Zgodnie z nowymi rekomendacjami obu grup zaleca się, by pomiary wykonywane w warunkach domowych były podstawą monitorowania i ewentualnej modyfikacji leczenia. Zasadnicze zalety tej metody, w porównaniu z konwencjonalnymi pomiarami wykonywanymi w gabinecie lekarskim, wydają się oczywiste, ale warto je wymienić. Uzyskiwane średnie wartości ciśnienia są po pierwsze bardziej wiarygodne, a po drugie bardziej stabilne – pacjent wykonuje bowiem znacznie więcej pomiarów. Pewniejsza jest klasyfikacja nadciśnienia tętniczego – łatwo rozpoznać nadciśnienie „białego” fartucha, jak również nadciśnienie maskowane. Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego jest więc pewniejsza i łatwiejsza. W związku z licznymi pomiarami, które można uśredniać łatwiej jest zaobserwować rzeczywistą, a nie pozorną zmienność wartości ciśnienia. Pomiary ciśnienia wykonywane w domu polepszają też kontrolę ciśnienia (także poprzez poprawę stosowania się do zaleceń), są tanie, a przez to, że poprawiają efekty leczenia, zmniejszają koszty opieki zdrowotnej. Zalecenia obu grup ekspertów zawierają też swego rodzaju wezwanie do zbierania danych dotyczących wpływu domowych pomiarów ciśnienia tętniczego na losy kliniczne pacjentów, aby potwierdzić znaczenie prognostyczne tego typu monitorowania.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-03-14

0 replies on “Domowe pomiary ciśnienia tętniczego- przydatne i zalecane”