Czy zalecenia dotyczące docelowych wartości ciśnienia tętniczego wymagają zmiany?

Alberto Zanchetti i wsp – Facts and fallacies of blood pressure control in recent trials: implications in the management of patients with hypertension LINK: J Hyp 2009;27:673
W Journal of Hypertension ukazał się artykuł przeglądowy poddający pod wątpliwość zasadność aktualnych zaleceń dotyczących docelowych/optymalnych wartości ciśnienia tętniczego.

U podstaw obowiązujących standardów dotyczących leczenia nadciśnienia leży oparte o badania obserwacyjne przekonanie o ścisłej zależności pomiędzy wartościami ciśnienia a rokowaniem sercowo-naczyniowym. Autorzy z Włoch, analizując wyniki ostatnich dużych prób klinicznych, dostrzegli łatwość podważenia tej zależności. Z 6 niedawno opublikowanych, dużych projektów badawczych wynika, że korzyść zdrowotna z obniżenia ciśnienia tętniczego o pewną stałą wartość może być diametralnie różna w zależności od skali i rodzaju wyjściowego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz od schematu leczenia hipotensyjnego.

Zdaniem autorów artykułu, pilnej weryfikacji wymaga sam sposób pomiaru ciśnienia wykorzystywany w większości projektów badawczych. Nie od dziś wiadomo, że „gabinetowy” pomiar ciśnienia jest znacznie słabszym wykładnikiem ryzyka uszkodzenia narządów docelowych i wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych niż sporadycznie wykorzystywane ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego lub zwykły pomiar ciśnienia w warunkach domowych. O ile ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia może być nie lada wyzwaniem organizacyjnym i ekonomicznym, w szczególności w badaniach na dużych grupach osób, to pomiar domowy jest prosty i jednoznacznie opłacalny.

W opinii Zanchettiego i wsp., zmiana sposobu oznaczania ciśnienia tętniczego mogłaby z jednej strony ujawnić nieoczekiwane różnice w skuteczności pomiędzy aktualnie stosowanymi lekami, a z drugiej skłonić ekspertów do zweryfikowania zaleceń dotyczących optymalnych wartości ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2009-04-23

0 replies on “Czy zalecenia dotyczące docelowych wartości ciśnienia tętniczego wymagają zmiany?”