Niskie stężenie cholesterolu LDL i niskie wartości ciśnienia tetniczego a progresja zmian miażdżycowych

Adnan K. Chhatriwalla i wsp – Low Levels of Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Blood Pressure and Progression of Coronary Atherosclerosis LINK: J Am Coll Cardiol 2009;53:1110
W badaniach klinicznych wykazano, że obniżanie poziomu cholesterolu LDL za pomocą statyn ogranicza liczbę incydentów sercowo-naczyniowych. W zaleceniach National Cholesterol Education Program (NCEP) docelowy poziom cholesterolu LDL wynosi LDL< 100 mg/dl u osób z chorobą wieńcową oraz, opcjonalnie, < 70 mg/dl w grupach bardzo wysokiego ryzyka. Z kolei w raporcie Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC-7) zdefiniowano wartości “przednadciśnienia” jako 120-139/80-89 mm Hg, zalecając jednocześnie rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego u chorych z przednadciśnieniem i przewlekłymi chorobami nerek lub cukrzycą.

Pomimo tak surowych zaleceń niewiele wiadomo na temat wpływu rygorystycznej kontroli obu czynników ryzyka na progresję zmian miażdżycowych. W opublikowanym na łamach Journal of the American College of Cardiology artykule Chhatriwalla i wsp. metodą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej ocenili progresję zmian miażdżycowych u 3,437 chorych stratyfikowanych w zależności od wartości skurczowego ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu LDL.

U chorych z bardzo niskimi poziomami LDL (<70 mg/dl) i prawidłowym ciśnieniem tętniczym <120 mm Hg) obserwowano wolniejsza progresję zmian miażdżycowych ocenianych, między innymi, za pomocą wskaźnika całkowitej objętości zmian (P<0.001). Częściej obserwowano także regresję zmian. U chorych z wartościami ciśnienia skurczowego >120 mm Hg, ale z poziomami  LDL <70 mg/dl również obserwowano wolniejszą progresję zmian miażdżycowych, z kolei u chorych z poziomem  LDL >70 mg/dl niskie ciśnienia nie były związane z wolniejsza progresją miażdżycy.

A zatem zarówno niskie wartości ciśnienia jak i niskie poziomy cholesteroluu LDL wiążą się z wolniejszą progresją zmian miażdżycowych, dla uzyskania optymalnych rezultatów konieczna jest jednak kompleksowa kontrola wszystkich czynników ryzyka.U chorych z bardzo niskim ciśnieniem skurczowym <120 mmHg, ale z poziomami cholesterolu LDL 70 mg/dl niskie ciśnienia nie były związane z wolniejsza progresją miażdżycy (+0.51% vs +0.61%, P=0.16). A zatem zarówno niskie wartości ciśnienia jak i niskie poziomy cholesterolu LDL wiążą się z wolniejszą progresją zmian miażdżycowych, dla uzyskania optymalnych rezultatów konieczna jest jednak kompleksowa kontrola wszystkich czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2009-03-31

0 replies on “Niskie stężenie cholesterolu LDL i niskie wartości ciśnienia tetniczego a progresja zmian miażdżycowych”