Leczenie nadciśnienia tętniczego-problem globalny

S. Mohan i N. R.C. Campbell – Hypertension management. Time to shift gears and scale up national efforts LINK: Hypertension 2009;53:450
Sailesh Mohan i Norm R.C. Campbell na łamach Hypertension rozważają problem leczenia nadciśnienia tętniczego w bardziej globalnej perspektywie niż jest to zwykle czynione.

W skali całego świata suboptymalna kontrola nadciśnienia tętniczego jest w ciągu roku przyczyną 7,6 miliona przedwczesnych zgonów (ok. 13,5% wszystkich przedwczesnych zgonów) oraz 92 milionów (6%) lat utraty zdrowia (disability-adjusted life years, DALY).

Wskaźniki kontroli nadciśnienia są bardzo różne w poszczególnych krajach. Dla przykładu świadomość choroby, częstość jej leczenia i skuteczność terapii w grupie osób z nadciśnieniem tętniczym wyniosła odpowiednio 87%, 82% i 66% w Kanadzie oraz 24%, 20% i 6% w Indiach.

Jaką przyjąć strategię poprawy tych wskaźników? Autorzy omawiają niektóre rozwiązania. W jednym z nich nawiązują do opublikowanej w tym samym numerze pracy oryginalnej, poświęconej skuteczności kontroli nadciśnienia tętniczego w Anglii dla lat 2003 i 2006. Autor pracy wskazuje, że poprawa obserwowana w tych latach mogła być spowodowana wprowadzeniem od 2004 roku zasady w wynagradzaniu lekarzy rodzinnych “płacimy za osiągnięte rezultaty” (pay for performance). Porównując lata 2003 i 2006 zalecane poziomy kontroli osiągnęło 22% i 28% pacjentów. Sprawa skuteczności “pay for performance” nie jest jednak tak oczywista, gdyż jak wykazano, roczny przyrost skuteczności leczenia przed wprowadzeniem wymienionej zasady wynagradzania wynosił 2,5%/rok, a po jej wprowadzeniu 2,1%.

Skuteczniejsze mogą się okazać w tym zakresie strategie populacyjne. Jedną z nich jest ograniczenie spożycia soli. Jak wyliczono w okresie 10-letnim może ono uratować życie 8,5 milionom ludzi, co generuje zaledwie koszt 0,04 do 0,32 dolara rocznie na jedno uratowane życie.

A zatem, aby ograniczyć występowanie schorzeń układu sercowo-naczyniowego należy wprowadzić narodowe strategie leczenia i prewencji nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w obszarach, o niskiej efektywności takiego leczenia jak np. kraje rozwijające się.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2009-03-09

0 replies on “Leczenie nadciśnienia tętniczego-problem globalny”