Aspiryna w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – stanowisko U.S. Preventive Services Task Force

U.S. Preventive Services Task Force – Aspirin for the Prevention of Cardiovascular Disease: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement LINK: Ann Intern Med 2009;150:396 (dostępny pełen tekst)
W roku 2002, American Diabetes Association i American Heart Association wspólnie zaleciły stosowanie aspiryny w dawce 75 do 162 mg/dobę w pierwotnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą, powyżej 40 roku życia lub z innymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, nie mających przeciwwskazań do terapii aspiryną.

Na łamach Annals of Interna Medicine opublikowano stanowisko U.S. Preventive Services Task Force, dotyczące zastosowania aspiryny w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego, stanowiące aktualizację zaleceń z roku 2002. Jego autorzy przyjęli, że leczenie jest uzasadnione w przypadku, gdy korzyści w postaci prewencji incydentów sercowo-naczyniowych u mężczyzn i udarów u kobiet przekraczają ryzyko (głównie krwawienia z przewodu pokarmowego). Progowe wartości 10-letniego ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn, szacowanego na podstawie skali Framingham (http://healthlink.mcw.edu/article/923521437.html), powyżej których należy rozważać stosowanie aspiryny to ≥4%, ≥9% oraz ≥12% dla grup wiekowych 45-59, 60-69 i 70-79 lat. Odpowiednie progi 10-letniego ryzyka udaru u kobiet w grupach wiekowych 55-59, 60-69 oraz 70-79 lat to ≥3, ≥8, i ≥11% (kalkulator ryzyka dostępny na www.westernstroke.org/PersonalStrokeRisk1.xls).

Brak jest danych pozwalających ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania aspiryny u osób powyżej 80 roku życia. Nie zaleca się stosowania aspiryny u mężczyzn <45 roku życia i kobiet <55 roku życia. Powyższe zalecenia dotyczą chorych nie leczonych niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi, bez dolegliwości dyspeptycznych i wywiadu choroby wrzodowej ponieważ stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych zwiększa ryzyko krwawienia czterokrotnie a wywiad choroby wrzodowej dwu-, trzykrotnie).

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-03-17

0 replies on “Aspiryna w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – stanowisko U.S. Preventive Services Task Force”