Częstość występowania niskich stężeń LDL w połączeniu z wysokimi poziomami hsCRP

Erin D. Michos i Roger S. Blumenthal – Prevalence of Low Low-Density Lipoprotein Cholesterol With Elevated High Sensitivity C-Reactive Protein in the U.S. LINK: J Am Coll Cardiol 2009;53:931
Do badania JUPITER (Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) włączono chorych bez rozpoznanej choroby wieńcowej lub jej odpowiednika, z poziomem cholesterolu niskiej gęstości (LDL) < 130 mg/dl, ale jednocześnie z poziomem wysokiej czułości białka C reaktywnego (hsCRP) >=2 mg/l. W tak zdefiniowanej populacji, która zgodnie z zaleceniami NCEP/ATP-III nie ma wskazań do leczenia hypolipemizującego, rosuwastatyna ograniczyła występowanie poważnych incydentów sercowo-naczyniowych o 44%.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology przedstawiono wyniki analizy danych National Health And Nutrition Examination Survey (NHANES) z lat 1999-2004, powalające oszacować wielkość populacji dorosłych mieszkańców USA, u których można byłoby rozważać leczenie statynami zgodnie z kryteriami przyjętymi w badaniu JUPITER.

W przypadku dorosłych Amerykanów >=20 roku życia liczbę osób z poziomami cholesterolu LDL< 130 mg/dl i  hsCRP >=2 mg/dl szacuje się na 14.5 miliona mężczyzn i 22.2 miliony kobiet. W populacji starszych dorosłych (>=50 roku życia dla mężczyzn i >=60 roku życia dla kobiet) liczby te wyniosły odpowiednio 3.9 miliona i 2.6 miliona. W badaniu JUPITER wykazano, że liczba osób, które trzeba leczyć przez 5 lat, aby uniknąć wystąpienia punktu końcowego wynosi 25.

Zastosowanie statyny w grupie 6.5 miliona starszych dorosłych z niskimi poziomami cholesterolu LDL i wysokimi poziomami hsCRP stwarzałoby zatem możliwość uniknięcia 260 000 niekorzystnych incydentów w ciągu 5 lat.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2009-03-17

 

0 replies on “Częstość występowania niskich stężeń LDL w połączeniu z wysokimi poziomami hsCRP”