Jaki jest skład optymalnej diety odchudzającej?

Frank M. Sacks i wsp – Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates LINK: N Engl J Med 2009;360:859 (dostępny pełen tekst)
W New England Journal of Medicine opublikowano badanie, którego wyniki zaciekawią nie tylko lekarzy i ekspertów w sprawach żywienia. Autorzy z USA podjęli próbę weryfikacji dotychczasowych poglądów na temat związku pomiędzy składem diety odchudzającej a jej skutecznością. Z kilku wcześniejszych prac z kilkumiesięcznym okresem obserwacji wynikało, że dieta ubogowęglowodanowa i bogatobiałkowa może mieć wyższość nad konwencjonalną dietą bogatowęglowodanową i ubogotłuszczową. Z kolei, wydłużenie okresu obserwacji do roku wiązało się z zanikiem tego efektu.

W omawianym badaniu, 811 dorosłych osób z nadwagą i otyłością przydzielono do jednej z czterech diet, w których procent energii pochodzącej z tłuszczów, białka i węglowodanów wynosił odpowiednio: 20, 15 i 65%; 20, 25 i 55%; 41, 15 i 45% oraz 40, 25 i 35%. Niezależnie od składu, wszystkie diety zawierały 750 kcal mniej od wartości spożywanych dziennie przed włączeniem do badania. Mając świadomość tego, że motywacja do przestrzegania diety maleje z czasem, autorzy zastosowali narzędzia wspomagające w postaci grupowych i indywidualnych spotkań z uczestnikami. Głównym mierzonym parametrem była zmiana pod względem masy ciała po 2 latach obserwacji.

Po 6 miesiącach, średnie obniżenie masy ciała w każdej z grup wynosiło około 6 kg. W trakcie kolejnego półrocza obserwowano stopniowy, ale niecałkowity, powrót masy ciała w kierunku wartości wyjściowych. Po 2 latach, żadna z analizowanych diet nie wykazywała wyższości nad pozostałymi. U 80% uczestników średnie obniżenie masy ciała wyniosło 4 kg. Około 15% osób uzyskało co najmniej 10-procentowe obniżenie masy ciała w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Skuteczność interwencji dietetycznej pozostawała w ścisłej korelacji z uczestnictwem w spotkaniach motywacyjnych.

Podsumowując, wszystkie analizowane diety odchudzające były porównywalnie skuteczne, niezależnie od zawartości tłuszczów, białka i węglowodanów.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-02-26

0 replies on “Jaki jest skład optymalnej diety odchudzającej?”