Przypisanie pacjenta do konkretnego lekarza jest sposobem na poprawę jakości opieki medycznej

Steven J. Atlas i wsp – Patient-physician connectedness and quality of primary care LINK: Ann Intern Med 2009;150:325
W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki badania, które pogłębia dotychczasową wiedzę na temat czynników wpływających na jakość podstawowej opieki zdrowotnej.

Tak w USA, jak i innych krajach, w tym w Polsce, lekarze pierwszego kontaktu są tym elementem systemu opieki zdrowotnej, od którego sprawności i profesjonalizmu zależy nie tylko stan zdrowia populacji, ale też stan budżetu na cele zdrowotne. W USA, osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym są najczęściej przypisywane do konkretnego ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej lub konkretnego lekarza pracującego w danym ośrodku. Celem omawianego badania było ustalenie, czy przypisanie pacjenta do lekarza, a nie jedynie do ośrodka leczniczego, przekłada się na poprawę jakości opieki. Tę ostatnią definiowano na podstawie częstości, z jaką pacjentów kierowano na zalecane badania skriningowe w kierunku chorób nowotworowych, cukrzycy i czynników ryzyka choroby wieńcowej.

W badanej grupie 155 590 dorosłych osób, 59.3% było przypisanych do konkretnego lekarza, a 34.5% do ośrodka leczniczego. Pozostali (6.2%) nie mieli swojego lekarza ani przychodni. Przypisanie pacjenta do lekarza wiązało się ze znamiennie częstszym przestrzeganiem zaleceń dotyczących skriningu. Przykładowo, zalecaną mammografię wykonywało 78.1% kobiet przypisanych do lekarza i 65.9% przypisanych do ośrodka (p < 0.001). Odsetek chorych na cukrzycę, którym zlecano pomiar hemoglobiny glikowanej, wynosił 90.3% w grupie związanej z lekarzem i 74.9% w grupie związanej z ośrodkiem (p < 0.001).

Co ciekawe, “siła” związku z lekarzem miała większy wpływ na jakość opieki niż pochodzenie narodowościowe, które w USA jest jednym z głównych determinantów tego parametru.

Podsumowując, ścisły kontakt pacjent-lekarz sprzyja poprawie jakości opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-03-03

0 replies on “Przypisanie pacjenta do konkretnego lekarza jest sposobem na poprawę jakości opieki medycznej”