Kryzys ekonomiczny a stan zdrowia społeczeństwa

Ralph Catalano – Health, Medical Care, and Economic Crisis LINK: N Engl J Med 2009;360:749 (dostępny pełen tekst)
Na łamach New England Journal of Medicine ukazał się komentarz Ralpha Catalano, poświęcony złożonym zależnościom pomiędzy zjawiskiem kryzysu ekonomicznego a zachowaniami zdrowotnymi ludności. Catalano porównuje obecną sytuację do Wielkiego Kryzysu z lat 30-tych i analizuje jej możliwy wpływ na stan zdrowia populacji.

Jednym z najważniejszych problemów związanych z zachwianiem gospodarki jest utrata licznych miejsc pracy i masowe bezrobocie. Z medycznego punktu widzenia większość badaczy zgadza się, że niezawinione bezrobocie zwiększa ryzyko chorób psychicznych – depresji, zaburzeń lękowych oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Częstsze są również zachowania antyspołeczne.

W prospektywnych badaniach wykazano także zależność pomiędzy występującą wcześniej utratą pracy a późniejszym rozwojem chorób somatycznych, choć wielu komentatorów zaznacza, że istotne znaczenie dla wyników ma w tym przypadku tendencyjność w doborze próbki (zwalniane są częściej osoby w gorszym stanie zdrowia, u których rozwój „prawdziwych” dolegliwości mogą poprzedzać okresy zwolnień lekarskich, bez jednoznacznie zdefiniowanej przyczyny, itp.).

Catalano podkreśla bardzo złożone mechanizmy psychologiczno-społeczne, decydujące o zachowaniach prozdrowotnych lub ich braku. Przykładowo, z jednej strony zaburzenia psychiczne mogą prowadzić do nadużywania alkoholu i innych używek, z drugiej strony ograniczenie dochodów rodziny może skłaniać do oszczędzania i nie kupowania używek. Ograniczenie dochodu może np. ograniczać spożycie kalorii, a zatem zmniejszyć liczbę osób otyłych, z drugiej jednak strony osoby dotknięte trudną sytuacją finansową mogą zacząć kupować produkty o mniejszej wartości odżywczej.

Podobnie jak przy poprzednich okazjach, w związku z kryzysem będziemy początkowo obserwować niewielki spadek zainteresowania usługami medycznymi, później jednak pojawi się w gabinetach fala osób, które opóźniły zgłoszenie się do lekarza z powodu obawy o koszty. System opieki zdrowotnej należy odpowiednio przystosować, tak aby zapewnić odpowiednią opiekę obywatelom państwa dotkniętego kryzysem.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-02-19