Zawały serca mają coraz lżejszy przebieg? – wyniki badania ARIC

Merle Myerson i wsp – Declining severity of myocardial infarction from 1987 to 2002. The atherosclerosis risk in communities (ARIC) study LINK: Circulation 2009;119:503
Od kilku dekad spada śmiertelność z powodu choroby wieńcowej w Stanach Zjednoczonych, chociaż częstość zawałów nie zmieniła się znacząco. Przyczyny tego pozytywnego trendu pozostają nie do końca poznane.

Jednym z możliwych powodów, według autorów badania ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), może być lżejszy przebieg zawałów serca. Autorzy przeanalizowali losy pacjentów w wieku od 35 do 74 lat mieszkających w 4 różnych regionach Stanów Zjednoczonych (Forsyth County-Karolina Północna, Washington County-Maryland, przedmieścia Minneapolis-Minesota, Jackson-Missouri), hospitalizowanych z powodu zawału serca w latach 1987-2002. Oceniano prawdopodobieństwo przeżycia do wypisu ze szpitala oraz ciężkość zawału, w oparciu o wyciągi z dokumentacji chorych.

Poza kilkoma elementami, wskaźniki ciężkości zawału poprawiły się istotnie na przestrzeni lat 1987-2002. O 1,9% rocznie (p=0.002) zmniejszył się odsetek zawałów ze szczególnie dużymi zmianami w EKG (z diagnostycznym uniesieniem odcinka ST w chwili przyjęcia). O 3,9% rocznie (p<0.001) zmalał odsetek chorych, u których wykształciły się załamki Q. Niższe były maksymalne stwierdzane wzrosty kinazy kreatyny, zarówno całkowitej, jak też frakcji MB. Zmniejszył się też (o 5,7% rocznie; p<0,001) odsetek pacjentów ze wstrząsem kardiogennym.

Jakkolwiek niektóre z badanych parametrów mogą wynikać z coraz szybszego i skuteczniejszego leczenia zawału serca na przestrzeni lat oraz ze skuteczniejszego leczenia zachowawczego, to według autorów jest to tylko część przyczyn. Jednym z potencjalnych źródeł błędu systematycznego pracy jest fakt, iż w ciągu tych lat zmieniła się definicja zawału i sposób jego rozpoznawania. Wprowadzono, między innymi, oznaczenia troponiny, które zwiększyły czułość rozpoznań. Mogło to zaowocować rozpoznaniem zawału o lekkim przebiegu u pewnej grupy pacjentów, u których w erze przed troponinami w ogóle nie rozpoznawano zawału.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-02-03