10-letnia obserwacjia trendów w stężeniach lipidów we Framingham Heart Study

Erik Ingelsson i wsp – Contemporary Trends in Dyslipidemia in the Framingham Heart Study LINK: Arch Intern Med 2009;169:279
W ostatnich dziesięcioleciach na całym świecie obserwuje się dramatyczne rozpowszechnienie zjawiska otyłości, wzrost częstości występowania zespołu metabolicznego i cukrzycy.

W Archives of Internal Medicine przedstawiono pracę poświęconą trendom w stężeniach lipidów wśród uczestników Framingham Offspring Study. Obserwowano 1666 osób wyjściowo bez chorób sercowo-naczyniowych i nie leczonych hipolipemizująco. W latach 1991-2001 średni indeks masy ciała uczestników badania wzrósł z 27.8 do 28.5 u mężczyzn oraz z 27.0 do 27.6 u kobiet (P<0.001). Jednocześnie, paradoksalnie, poziom cholesterolu HDL wzrósł z 44.4 do 46.6 mg/dL u mężczyzn oraz z 56.9 do 60.1 mg/dL u kobiet (P =0.001), a poziomy trójglicerydów spadły z 144.5 do 134.1 mg/dL u mężczyzn oraz z 122.3 do 112.3 mg/dL u kobiet (P<0.004). Najbardziej korzystne zmiany profilu lipidowym notowano u osób, u których przyrost masy ciała był najmniejszy.

Komentując uzyskane wyniki autorzy pracy (Erik Ingelsson i wsp.) przypominają, że także w najnowszym raporcie National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), w którym porównano okresy 1988-1994 i 1999-2002, przy wzroście masy ciała, nie odnotowano zmian poziomu cholesterol HDL i trójglicerydów, obserwując jednocześnie spadek poziomu cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL.

Przyczyny takiego krzyżowania się trendów nie znajdują jednoznacznego wytłumaczenia. Mogą za nie odpowiadać duże zmiany w sposobie odżywiania mieszkańców USA w ostatnich latach, również notowane w NHANES. Konieczne są dalsze badania, które pozwolą wyjaśnić mechanizmy leżące u podstaw tych korzystnych zjawisk.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-02-09