Usuńmy nadmiar soli z naszego pożywienia

Flegel K. and Magner P – Get excess salt out of our diet LINK: CMAJ 2009;180:263 (dostępny pełen tekst)
W Canadian Medical Association Journal znaleźć można komentarz redakcyjny dotyczący nadmiaru soli w diecie. Jest to problem często niedoceniany. Szacuje się, że nadmierna podaż soli w pożywieniu odpowiada za około 30% przypadków nadciśnienia tętniczego, 14% udarów mózgu i 9% zawałów serca.

Nasze zapotrzebowanie na sól to prawdopodobnie ok. 0,5 g dziennie, czyli taka ilość soli, którą bez problemu dostarczamy do organizmu spożywając pokarmy nieprzetworzone przemysłowo. Tymczasem w krajach uprzemysłowionych dzienne spożycie soli to ok. 10 g (1,5 łyżeczki od herbaty), z czego 75% to sól ukryta w wysoko przetworzonych pokarmach.

Japończycy należą do najzdrowszych narodów na ziemi, jednak bardzo wysokie spożycie soli (średnio ok. 15 g dziennie) powoduje, że właśnie tam odnotowuje się szczególnie wysoki odsetek pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, a pod względem ilości udarów mózgu Japonia jest na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajów uprzemysłowionych. Z kolei żyjący nad Amazonką Indianie Yanomami spożywają mniej niż 1 g soli dziennie, dlatego nadciśnienie tętnicze praktycznie w ich społeczności nie występuje, nawet u osób starszych. To pokazuje, że wzbogacanie diety w sól nie jest nam wcale potrzebne.

W normalnych warunkach istotna z fizjologicznego punktu widzenia utrata sodu występuje tylko podczas długotrwałego pocenia się, np. w przypadku nieprzerwanego biegu trwającego ponad 1,5 godziny. W dzisiejszych czasach nie stosujemy już soli do konserwowania pokarmów w warunkach domowych, a jej użycie w kuchni jest kwestią przyzwyczajenia.

W rozwiniętych społeczeństwach częstość występowania nadciśnienia tętniczego wzrasta wraz z wiekiem, dlatego nawet jeśli dziś nasze ciśnienie jest prawidłowe, to prawdopodobnie wcześniej czy później ten problem dotknie każdego z nas, o ile oczywiście będziemy żyć dostatecznie długo. Jednak już umiarkowane ograniczenie spożycia soli (mediana redukcji 4,4 g dziennie) pozwala w zauważalny sposób obniżyć wartości ciśnienia tętniczego, zarówno w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym, jak i u osób normotensyjnych. W dwóch dużych badaniach u osób normotensyjnych redukcja ilości spożywanej soli o 2,4 g dziennie prowadziła do zmniejszenia bezwzględnej częstości incydentów sercowo-naczyniowych o 2,5 % oraz śmiertelności ogólnej o 2,4%.

Zdaniem autorów podjąć należy stosowne działania: ograniczyć przetwarzanie pożywienia, edukować społeczeństwo oraz poprawić jakość oznaczeń na produktach spożywczych. Maksymalna podaż soli powinna wynosić ok. 2,8 g dziennie dla młodego, aktywnego człowieka oraz ok. 2,2 g dla osoby starszej, dlatego dodawanie soli do pożywienia nie powinno mieć miejsca, ani w domu, ani w restauracji. Produkty spożywcze, które kupujemy, nie powinny zawierać w sobie więcej niż 20 mg sodu na porcję. Autorzy kończą komentarz redakcyjny wezwaniem: od dziś nie pozwalajmy, aby ktokolwiek zmuszał nas do spożywania nadmiaru soli!

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2009-02-03

0 replies on “Usuńmy nadmiar soli z naszego pożywienia”