Leki przeciwpsychotyczne a nagły zgon sercowy

Sebastian Schneeweiss i Jerry Avorn – Antipsychotic agents and sudden cardiac death- how sholud we manage the risk? LINK: N Engl J Med 2009;360:294
Klasyczne neuroleptyki oraz atypowe leki przeciwpsychotyczne są stosowane u pacjentów w najróżniejszym wieku i z najróżniejszych wskazań, zarówno tych zarejestrowanych, jak i nie zarejestrowanych.

Od lat wiadomo, że leki tego typu, szczególnie klasyczne neuroleptyki, wpływają na właściwości elektrofizjologiczne serca, zwiększając ryzyko nagłego zgonu sercowego. Autorzy oryginalnego artykułu na łamach New England Journal of Medicine wykazali, że ryzyko to jest w przypadku atypowych neuroleptyków przynajmniej takie samo jak w przypadku klasycznych leków przeciwpsychotycznych. Co więcej, jest ono zależne od dawki stosowanego leku i wtórnego wydłużenia odstępu QT.

Autorów komentarza do pracy dziwi nieco fakt, że dopiero teraz znalazło to potwierdzenie w wiarygodnym badaniu klinicznym. Przecież pierwszy z szeroko obecnie stosowanych neuroleptyków atypowych, klozapina, dostępny jest w Stanach Zjednoczonych od 1989 roku. Wykazanie ryzyka związanego z tą grupą leków może być źródłem wątpliwości co do stosowania ich u dużej grupy pacjentów, którzy tak naprawdę nie mają potwierdzonych rejestracją wskazań do leczenia.

Autorzy komentarza uważają, że w takich sytuacjach powinno się zaniechać stosowania neuroleptyków (np. dzieci lub osoby starsze z wczesnymi objawami demencji). W przypadku jasnych wskazań do leczenia korzyści prawdopodobnie przeważają nad ryzykiem. Jednak ryzyko zgonu sercowego podczas leczenia neuroleptykami pozostaje w przedziale pomiędzy 2,9 na 1000 osobolat a 3,3 osobolat i, niezależnie od sytuacji klinicznej, musi być brane pod uwagę.

Oczywiście jest jeszcze druga strona medalu – są to niekiedy bardzo skuteczne i bardzo potrzebne środki. Nadmierna obawa przed ich stosowaniem może sprawić, że niektórzy chorzy potrzebujący tych leków nie otrzymają ich. Obecnie jednak mamy do czynienia raczej z przeciwną sytuacją – wydaje się, że neuroleptyki są dość powszechnie w USA nadużywane a ich stosowanie powinno zostać ograniczone.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2009-01-15

0 replies on “Leki przeciwpsychotyczne a nagły zgon sercowy”