Czy wzrost stosowania leków hipotensyjnych poprawia stan zdrowia populacji? Dane z Kanady

N.R.C. Campbell i wsp – Increases in antihypertensive prescriptions and reductions in cardiovascular events in Canada LINK: Hypertension 2009;53;128
Artykuł zamieszczony w Hypertension poświęcono roli terapii hipotensyjnej w redukowaniu powikłań nadciśnienia tętniczego: udarów mózgu, zawału mięśnia serca, niewydolności serca.

Autorzy prezentowanej pracy podeszli do problemu w sposób nietypowy. Badali ilość przepisanych recept, a więc spożycie leków hipotensyjnych i ich wpływ na zdarzenia kliniczne na przełomie lat 1992-2003. Badanie przeprowadzono w Kanadzie a dane do obliczeń statystycznych uzyskano z różnorodnych państwowych baz danych. Określono roczną zapadalność w przeliczeniu na 1000 osób ≥20 roku życia. Rok 1999 wyznaczył pewną granicę, w tym czasie wprowadzono bowiem narodowy edukacyjny program leczenia nadciśnienia tętniczego (Canadian Hypertension Education Program).

Roczna liczba recept wzrosła z 56,6 miliona w 1996 do 104,3 miliona w 2003 roku. Zjawisku temu towarzyszył 65% wzrost liczby osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym i 77% wzrost liczby osób leczonych w Kanadzie z tego powodu. Jednocześnie zmniejszyła się istotnie liczba zgonów z powodu udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca.

Roczna procentowa redukcja śmiertelności była wyraźnie większa począwszy od 1998 roku. Do 1998 roku redukcja rocznej śmiertelności dla trzech zdarzeń wynosiła -1,9%, 0,5% i -1,7% odpowiednio dla udaru mózgu, niewydolności serca i zawału mięśnia sercowego. Po 1998 roku redukcje te wyniosły -4,8%, -4,8% oraz -5,8%. W tym czasie zaobserwowano również zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu udaru mózgu i niewydolności serca (ale nie z powodu zawału serca).

Uzyskane dane, a zwłaszcza wyraźne ograniczenie liczby powikłań nadciśnienia tętniczego po wprowadzeniu Canadian Hypertension Education Program w 1999 roku, wskazują jednoznacznie na korzyści wynikające z właściwie prowadzonej terapii hipotensyjnej i wskazują na konieczność prowadzenia takich programów w innych krajach.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2009-02-20