Skuteczność i tolerancja leków przeciwdepresyjnych nowej generacji – meta-analiza

Andrea Cipriani i wsp – Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis LINK: Lancet online first
W The Lancet warto zwrócić uwagę na rezultaty meta-analizy oryginalnych badań poświęconych skuteczności i tolerancji leków przeciwdepresyjnych drugiej generacji. Nie jest to pierwsze tego typu opracowanie, jednak wyższość pracy Cipriani i wsp. nad wcześniejszymi wynika z jej wszechstronności.

Autorzy podsumowali wyniki badań nad 12 lekami (zarejestrowanymi przez FDA w USA) stosowanymi współcześnie w dużej depresji. Kryteria włączenia spełniło 117 badań z randomizacją i grupą kontrolną, przeprowadzonych na łącznej grupie 25 928 osób. Głównym mierzonym parametrem był odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie i tych, którzy przerwali je przedwcześnie.

Z analizy wynika, że mirtazapina, escitalopram, wenlafaksyna i sertralina wykazywały wyższość pod względem skuteczności nad duloksetyną (iloraz szans odpowiednio 1.39, 1.33, 1.30 i 1,27), fluoksetyną (1.37, 1.32, 1.28 i 1.25) a także fluwoksaminą , paroksetyną i reboksetyną. Ta ostatnia okazała się najmniej skutecznym spośród analizowanych leków. Najlepszą tolerancją charakteryzowały się escitalopram i sertralina; odsetek osób, które przerwały terapię, był znamiennie niższy w porównaniu z większością pozostałych leków, w tym z duloksetyną, fluwoksaminą, paroksetyną, reboksetyną i wenlafaksyną.

Podsumowując, leki przeciwdepresyjne drugiej generacji stanowią niejednolitą grupę, wykazując znaczące różnice pod względem skuteczności i tolerancji. Lekami zasługującymi na wyróżnienie są sertralina i escitalopram. Zdaniem autorów, pierwsza z wymienionych wydaje się lekiem z wyboru w średnio ciężkiej i ciężkiej dużej depresji u osób dorosłych, z uwagi na optymalny stosunek korzyści terapeutycznych, tolerancji i ceny.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-01-29

 

0 replies on “Skuteczność i tolerancja leków przeciwdepresyjnych nowej generacji – meta-analiza”