Badania randomizowane nad antyoksydantami w prewencji raka prostaty i innych nowotworów – nadal bez dowodów

Peter H. Gann – Randomized trials of antioxidant supplementation for cancer prevention: first bias, now chance, next cause LINK: JAMA 2009;301:102
Od lat 1994-1996 roku, gdy w badaniach zaobserwowano 35%, a nawet 65% redukcję ryzyka zachorowania na raka prostaty pojawiła się nadzieja, że suplementy diety będące antyoksydantami pomogą w walce z tym, a być może także z innymi nowotworami. Na fali entuzjazmu zapomniano wtedy, iż w żadnym z badań (Cancer Prevention Trial i Nutritional Prevention of Cancer Trial) wpływ na częstość występowania raka stercza nie był pierwotnie zaplanowanym punktem końcowym i te zachęcające wyniki uzyskano na podstawie analizy post-hoc.

Obecnie, 12 lat później ukazały się 2 badania (SELECT, PHS II), które mocno podważają ideę zapobiegania rakowi stercza, czy jakiemukolwiek innemu rodzajowi nowotworu, za pomocą podawania witaminy E lub selenu. W badaniu SELECT wzięło udział 35 000 pacjentów, co czyni je największym dotyczącym zapobiegania nowotworom w historii. W badaniu Physicians` Health Study uczestniczyło ponad 14 000 lekarzy płci męskiej. Wprawdzie nie opublikowano jeszcze pełnych wyników dotyczących zdefiniowanych wcześniej podgrup, jednak w żadnym z tych badań nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie głównych punktów końcowych. Zwraca uwagę fakt, iż generalnie raka stercza wykrywano w tych badaniach bardzo wcześnie, co wiązało się z bardzo dobrym rokowaniem. Na przykład w ogromnym badaniu SELECT zarejestrowano tylko jeden przypadek zgonu z powodu raka stercza.

Autor komentujący wyniki tych badań zauważa, że interwencja za pomocą jednego tylko czynnika może być w takiej sytuacji niewystarczająca do wykazania jakichkolwiek różnic. Zastanawia się, w jaki sposób zaprojektować lepsze badania, które mogłyby wykazać jakiś efekt ochronny, jeśli takowy istnieje. W grę wchodzi kilka strategii, które autor pokrótce wymienia. Na razie jednak wydaje się jasne, że nie należy zalecać spożywania ani witaminy E ani żadnych innych antyoksydantów w celu prewencji raka prostaty.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-01-07

0 replies on “Badania randomizowane nad antyoksydantami w prewencji raka prostaty i innych nowotworów – nadal bez dowodów”