Jak zorganizować opiekę nad chorym na cukrzycę?

M.B. Davidson – How our current medical care system fails people with diabetes LINK: Diabetes Care 2009;32:370
Davidson w komentarzu redakcyjnym omawia problem organizacji opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę. Wiadomo, że obecna praktyka kliniczna nie potrafi w prosty sposób zapewnić właściwej kontroli metabolicznej. Zwiększenie efektywności leczenia mogłaby poprawić właściwa organizacja opieki medycznej.

W chwili obecnej pacjentowi oferuje się wizyty u lekarza co około 3 miesiące, przy czym każda z wizyt jest ograniczona w czasie i w jej trakcie nie sposób omówić problemów występujących w ciągu całego okresu między wizytami. W badaniach klinicznych próbowano rozwiązać ten problem w różnorodny sposób. Jednym z nich jest rozszerzenie uprawnień nadzoru i modyfikacji leczenia na innych niż lekarze pracowników ochrony zdrowia, którzy mogliby częściej i bardziej celowo kontaktować się z pacjentem. Wykazano m.in., że zapewniana w ten sposób opieka przez pielęgniarkę diabetologiczną i farmaceutę może przynieść redukcję poziomów HbA1c.

W jednym z badań przeprowadzonym wśród pacjentów z wyjściowym HbA1c >10% w okresie 12-24 miesięcy poziom HbA1c w grupie objętej opieką pielęgniarską uległ redukcji o 2,1%, podczas gdy w grupie objętej opieką standardową o 0,9%. W części badań wykazano również korzystny wpływ takich form opieki w zakresie kontroli ciśnienia tętniczego, kontroli poziomów lipidów.

Wydaje się również, że znaczna część decyzji terapeutycznych nie wymaga spotkania twarzą- twarz z lekarzem lub pracownikiem ochrony zdrowia. Przy dobrze zorganizowanym przepływie informacji od i do pacjenta, pełnej wiedzy o jego sytuacji zdrowotnej, decyzje te można oprzeć o zindywidualizowany system wspomagania klasycznych form leczenia za pomocą interentu. W jednej z prac wspomaganie leczenia cukrzycy za pomocą sieci WWW kojarzyło się z redukcją HbA1c o 0,6%, wzrostem stężenia cholesterolu HDL o 6,4 mg%, redukcją stężenia cholesterolu o 11 mg%, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o 6,8 mm Hg i 5,2 mm Hg. Odnotowano również istotne zmniejszenie masy ciała.

Nie posiadając magicznego leku pozwalającego „uzdrowić” komórki beta, należy poprawić organizację opieki medycznej zapewniając pacjentowi częsty kontakt z zespołem leczącym m.in. pielęgniarką, farmaceutą i stosując internetowe możliwości wspomagania leczenia cukrzycy tak, aby tempo decyzji było dostosowane do tempa narzuconego przez chorobę.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-02-19

0 replies on “Jak zorganizować opiekę nad chorym na cukrzycę?”