Samoocena stanu zdrowia jako czynnik ryzyka w chorobach sercowo-naczyniowych

Paula M.C. Mommersteeg et al – Health status as a risk factor in cardiovascular disease: A systematic review of current evidence LINK: Am Heart J 2009;157:208
Jak wiadomo, ocena stanu zdrowia pacjenta dokonana przez lekarza może różnić się od tego, jak swój stan zdrowia postrzega sam pacjent. Co najmniej od 2002 roku samoocena statusu zdrowotnego pacjenta bywa wykorzystywana w analizach jako dodatkowy czynnik ułatwiający stratyfikację ryzyka sercowo-naczyniowego, jednak informacje o subiektywnym samopoczuciu pacjenta nadal nie są traktowane w praktyce klinicznej jako ważny element rokowniczy.

W najnowszym numerze czasopisma American Heart Journal znaleźć można wyniki przeglądu prac poświęconych rokowniczej roli subiektywnie ocenianego przez chorych z chorobą wieńcową i niewydolnością serca stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Na podstawie 34 doniesień naukowych (średnio około 600 chorych w jednym badaniu) autorzy pracy ustalili, że niska ocena własnego stanu zdrowia fizycznego jest związana z podwyższonym ryzykiem niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (wskaźniki hazardu, w większości badań w granicach 1.3-3.0). U pacjentów z niewydolnością serca niska własna ocena stanu zdrowia fizycznego okazała się predyktorem przede wszystkim zwiększonej liczby hospitalizacji, a jedynie w niewielkim stopniu wiązała się z wyższą śmiertelnością. Z kolei u pacjentów z niską samooceną stanu zdrowia psychicznego ryzyko sercowo-naczyniowe nie było podwyższone.

Omawiając rezultaty przeglądu piśmiennictwa autorzy zwrócili uwagę na dużą niejednorodność badań sugerując ostrożność przy wyciąganiu ostatecznych wniosków. Ich zdaniem dopiero kolejne badania mają szansę pokazać, czy subiektywnie oceniany przez chorych stan zdrowia rzeczywiście jest wartościowym predyktorem wystąpienia chorób układu krążenia, oraz jakimi metodami najlepiej go oceniać.

Opracowane na podstawie: American Heart Association / 2009-02-19

0 replies on “Samoocena stanu zdrowia jako czynnik ryzyka w chorobach sercowo-naczyniowych”