Leki przeciwdepresyjne w leczeniu fibromialgii – metaanaliza

Häuser W. et al – Treatment of Fibromyalgia Syndrome With Antidepressants – A Meta-analysis LINK: JAMA 2009;301(2):198
Fibromialgia jest zespołem chorobowym, charakteryzującym się uogólnionym bólem w układzie kostno-stawowym, któremu towarzyszy uczucie przewlekłego zmęczenia, sztywności oraz sen nie powodujący poczucia odpoczynku.

W najnowszym numerze Journal of American Medical Association ukazała się metaanaliza poświęcona zastosowaniu leków antydepresyjnych w leczeniu fibromialgii. Autorzy uwzględnili 18 randomizowanych badań klinicznych, przeprowadzonych z udziałem grupy kontrolnej, które spełniały kryteria włączenia do metaanalizy. Mediana czasu trwania badania wynosiła 8 tygodni. Praca objęła w sumie grupę 1427 pacjentów, którzy z powodu fibromialgii otrzymywali środki antydepresyjne, w tym leki trójpierścieniowe i czteropierścieniowe (TCA), selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) oraz inhibitory monoaminooksydazy (MAOI).

Po obliczeniu standaryzowanej średniej różnic (SMD) okazało się, że środki te były istotnie skuteczne. Udowodniono, że u pacjentów z fibromialgią redukują one ból (SMD, -0,43) i przewlekłe zmęczenie (SMD, -0,13) oraz przynoszą poprawę przy obniżonym nastroju (SMD, -0,26) i zaburzeniach snu (SMD, -0,32). Efekty te znalazły swoje odzwierciedlenie w wyraźnej poprawie tzw. jakości życia związanej ze zdrowiem (SMD, -0,31). Warto dodać, że najsilniejsze działanie przeciwbólowe wykazywały klasyczne leki przeciwdepresyjne typu TCA (SMA, -1,64), zdecydowanie słabiej działały leki z grupy MAOI (SMD, -0,54), a najsłabiej SSRI (SMD, -0,39) i SNRI (SMD, -0,36).

Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność stosowania leków antydepresyjnych w leczeniu dolegliwości związanych z fibromialgią.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-01-14

0 replies on “Leki przeciwdepresyjne w leczeniu fibromialgii – metaanaliza”