Narastająca epidemia chorób przewlekłych USA

Redakcja Lancet – Tackling the burden of chronic diseases in the USA LINK: Lancet 2009;373:185
Postęp cywilizacyjny, w tym postęp obejmujący sferę zdrowotną człowieka, nie tylko rozwiązuje problemy bieżące, ale powoduje, że ujawniły się nowe, które zmuszą do przeformułowania zasad postępowania.

Na łamach The Lancet przedstawiono aktualny i prognozowany stan występowania chorób przewlekłych w USA. Autor komentarza wskazuje, że w 2005 roku u 44% Amerykanów rozpoznano przynajmniej jedno schorzenie przewlekłe, a u 13% występuje 3 lub więcej schorzeń przewlekłych. Prognozuje się, że w 2020 roku liczba obywateli USA z chorobami przewlekłymi wyniesie 150 milionów, a z wieloma chorobami jednocześnie 81 milionów.

Wśród schorzeń odpowiedzialnych za powyższą sytuację epidemiologiczną dominują: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia i cukrzyca. Listę powyższą uzupełniają niewydolność serca, depresja, zapalenie stawów oraz nowotwory.

Jednym z ważnych czynników jest starzenie się populacji – współwystępowanie wielu chorób notuje się u 45% osób w przedziale wiekowym 65-79 lat. Drugim ważnym czynnikiem jest niezdrowy tryb życia, w tym niska aktywność fizyczna. Właśnie temu przypisuje się dwukrotny wzrost liczby osób w wieku 20-44 lat, z co najmniej dwoma chorobami przewlekłymi.

Eksperci WHO sugerują, że 80% chorób przewlekłych podaje się prewencji. Tymczasem, w chwili obecnej, wydatki na prewencję w USA to zaledwie 4 centy z każdego wydanego dolara w systemie ochrony zdrowia.

Zdaniem autorów komentarza, nowa administracja USA zdaje się rozumieć wymogi i potrzeby zdrowotne zmieniającego się społeczeństwa. Jednym z priorytetów jest zwiększenie programów prewencji i promocji zdrowia wśród osób dorosłych i dzieci. Należy również dokonać reformy w zakresie systemu ubezpieczeń, tak aby zapewnić właściwą opiekę medyczną rosnącej grupie obywateli z chorobami przewlekłymi. Aktualna sytuacja jest niezadowalająca: 47 milionów Amerykanów nie posiada indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-01-17

0 replies on “Narastająca epidemia chorób przewlekłych USA”