Ponownie o diecie w cukrzycy typu 2

D.J. A. Jenkins i wsp – Effect of a low – glycemic index or a high – cereal fiber diet on type 2 diabetes LINK: JAMA 2008;300:2742
Temat najlepszej, z punktu widzenia metabolicznego, diety w cukrzycy jest wciąż aktualny, mimo postępów farmakologii. Celem jest opracowanie diety, która umożliwia poprawę wyrównania metabolicznego i jednocześnie zmniejsza natężenie innych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Taką dietą, jak sugerują dotychczasowe badania, może być dieta o niskim indeksie glikemicznym. Powyższe założenie przyświecało badaczom z Kanady, którzy postanowili ocenić przydatność diety o niskim indeksie glikemicznym, w porównaniu z opartą na produktach zbożowych dietą bogatobłonnikową, mającą uznane wartości zdrowotne. 210 pacjentów z cukrzycą typu 2 randomizowano do powyższych dwóch form diet, obserwacja trwała 6 miesięcy. W analizie statystycznej wykazano, że w grupie z dietą o niskim indeksie glikemicznym, w porównaniu z bogatą w błonnik dietą zbożową, uzyskano po 6 miesiącach istotnie większą redukcje poziomu HbA1C : o 0,5% vs 0,18%. Jednocześnie dieta o niskim indeksie glikemicznym kojarzyła się ze wzrostem stężenia HDL o 1,7 mg/dl, podczas, gdy dieta bogatobłonnikowa kojarzyła się ze spadkiem stężenia HDL o 0,2 mg/dl.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że dieta o niskim indeksie glikemicznym może być cennym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego, poprawiającym nie tylko wyrównanie glikemii, ale także profil ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-12-17

0 replies on “Ponownie o diecie w cukrzycy typu 2”