Zaburzenia psychiczne są powszechne w starszych grupach wiekowych – dane z Kanady

Michel Preville i wsp – The epidemiology of psychiatric disorders in Quebec`s older adult population LINK: Can J Psych 2008;53:822 (dostępny pełen tekst)
Starzenie się populacji krajów Zachodnich może mieć istotny wpływ na zapadalność na choroby przewlekłe, w tym na zaburzenia psychiczne. Dane na temat występowania chorób psychicznych w populacji osób starszych powinny umożliwić instytucjom odpowiedzialnym za system opieki zdrowotnej przygotowanie się do nowych realiów epidemiologicznych.

Kanadyjskie ministerstwo zdrowia z pewnością zainteresuje się wynikami badania Preville`a i wsp., opublikowanymi w Canadian Journal of Psychiatry. Autorzy przeanalizowali częstość występowania chorób psychicznych w reprezentatywnej (n = 2798) próbce starszej populacji prowincji Quebec. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych zawarte w czwartej rewizji klasyfikacji DSM spełniało 12.7% respondentów. Roczną chorobowość z powodu dużej depresji oceniono na 1.1%, zaś z powodu małej depresji na 5.7%. Porównywalny odsetek starszych osób (5.6%) cierpiał na zaburzenia lękowe. Wśród nich, najczęściej występowała fobia (2.0%), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (1.5%) i uogólnione zaburzenia lękowe (1.2%). Uzależnienie od benzodiazepin stwierdzono u 2.3% uczestników badania. U 2.2% osób równolegle występowały co najmniej 2 zaburzenia psychiczne. Najczęściej była to mała depresja, której towarzyszyły: jedna z fobii, uogólnione zaburzenia lękowe lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.

Tylko 39% osób z zaburzeniami psychicznymi spełniającymi kryteria DSM-IV poszukiwało z ich powodu pomocy lekarskiej. Aż 85% tych, którzy zgłosili się do ośrodka zdrowia, konsultowało się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Podsumowując, częstość zaburzeń psychicznych w populacji osób starszych jest bardzo wysoka. Większość chorych nie uzyskuje właściwej pomocy. Ci, którzy jej szukają, trafiają zwykle do ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-12-08

 

0 replies on “Zaburzenia psychiczne są powszechne w starszych grupach wiekowych – dane z Kanady”