Błonnik roślinny, leki rozkurczowe i olej z mięty pieprzowej w zespole jelita nadwrażliwego – meta-analiza

Alexander C. Ford i wsp – Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2008;337:a2313 (dostępny pełen tekst)
Zespół jelita nadwrażliwego, charakteryzujący się dyskomfortem lub bólem brzucha oraz zaburzeniami rytmu wypróżnień, jest jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej i dotyczy od 5% do 20% ogólnej populacji.

Wśród nie do końca poznanych mechanizmów patofizjologicznych wymienia się nadaktywność skurczową mięśniówki gładkiej jelit, nadwrażliwość trzewną i zaburzenia w ośrodkowym przetwarzaniu bodźców. Niepełna wiedza na temat przyczyn choroby z jednej strony przekłada się na niezadowalającą skuteczność dostępnych metod leczenia, z drugiej zaś skłania do podejmowania nietypowych interwencji terapeutycznych.

W British Medical Journal opublikowano meta-analizę wyników badań z randomizacją i grupą kontrolną, w których oceniano preparaty błonnika roślinnego, leki rozkurczowe i olej z mięty pieprzowej u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego. Głównym mierzonym parametrem była ogólna poprawa pod względem objawów lub zmniejszenie nasilenia dyskomfortu/bólu brzucha w ramionach terapeutycznych.

Podsumowanie wyników 12 badań nad błonnikiem roślinnym doprowadziło do wniosku, że wywiera on granicznie istotny wpływ na objawy zespołu jelita nadwrażliwego. Jedynym preparatem o jednoznacznie korzystnym działaniu okazał się ispagul. Leki rozkurczowe były skuteczne w omawianym zespole chorobowym, przy czym szczególnie dobre wyniki uzyskano w przypadku otilonium (względne ryzyko utrzymywania się objawów po co najmniej tygodniowej terapii 0.55, 95% przedział ufności 0.31-0.97) i hioscyny (0.63, 0.51-0.78). Co ciekawe, równie zachęcające wnioski pochodziły z prac nad olejem z mięty pieprzowej (0.43, 0.32-0.59).

Podsumowując, błonnik roślinny, leki rozkurczowe i olej z mięty pieprzowej są skuteczniejsze od placebo w zespole jelita nadwrażliwego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-12-13

0 replies on “Błonnik roślinny, leki rozkurczowe i olej z mięty pieprzowej w zespole jelita nadwrażliwego – meta-analiza”