Objawy niemotoryczne w chorobie Parkinsona

Mayur Pandya, Cynthia S. Kubu i Monique L. Giroux – Parkinson disease: not just a movement disorder LINK: Clev Clin J Med 2008;75:856 (dostępny pełen tekst)
Choroba Parkinsona kojarzy się przede wszystkim z drżeniem mięśniowym, sztywnością, bradykinezją i zaburzeniami równowagi. W tle wymienionych objawów motorycznych pozostają inne, mniej spektakularne, choć również ściśle związane z tą chorobą.

Niemotorycznym, w tym czuciowym, autonomicznym i behawioralnym objawom choroby Parkinsona poświęcony jest artykuł przeglądowy opublikowany w Cleveland Clinic Journal of Medicine. Co najmniej 1 objaw niemotoryczny stwierdza się nawet o 60% chorych z parkinsonizmem. Część z nich, na przykład depresja i zaburzenia poznawcze, może być przyczyną znacząco większego pogorszenia jakości życia niż objawy motoryczne.

Problem jest tym większy, że objawy niemotoryczne są często przeoczane, bądź z powodu niewielkiej świadomości ich istnienia, bądź z powodu nietypowego przebiegu klinicznego. Przykładowo, niektóre z objawów depresji występującej nawet u co 2 osoby z chorobą Parkinsona mogą być mylone z typowymi manifestacjami klinicznymi tej ostatniej.

Objawy niemotoryczne mogą być bezpośrednim następstwem choroby podstawowej, powikłaniem leczenia lub wynikiem dynamicznych zmian pod względem stopnia sprawności motorycznej, prowokowanych przez obniżanie dawek leków. U części chorych, objawy niemotoryczne, takie jak zaburzenia powonienia, lęk, depresja, zmęczenie i zaparcie mogą poprzedzać wystąpienie typowych zaburzeń ruchowych. Wyjątkowo częsta hipotonia ortostatyczna, obniżenie napędu psychoruchowego, psychoza, splątanie i impulsywność mogą być integralną częścią obrazu klinicznego choroby (hipotonia) lub wyrazem działań niepożądanych farmakoterapii.

Leczenie niemotorycznych objawów choroby Parkinsona jest wyzwaniem, choćby dlatego, że modyfikacja dawki typowych leków i interwencje niefarmakologiczne są skuteczne jedynie w części przypadków.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2008-12-19

0 replies on “Objawy niemotoryczne w chorobie Parkinsona”