Alkohol a nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Carol Golin – Drinking and drugs: when is enaugh too much? LINK: Ann Intern Med 2008;149:830 (dostępny pełen tekst)
Odsetek przewlekle chorych, którzy nie przestrzegają zaleceń dotyczących farmakoterapii, sięga 40%. Jednym z istotnych, choć niedostatecznie zbadanych czynników odpowiedzialnych za brak dyscypliny terapeutycznej, jest nadużywanie alkoholu. Wyniki prac, w których badano związek pomiędzy alkoholem a regularnością przyjmowania leków, były niejednoznaczne. Sprzeczność wniosków była w dużej mierze następstwem niedoskonałości metodyki, w tym niewłaściwego doboru pierwszorzędowych punktów końcowych, błędnych definicji nadużywania alkoholu lub niedokładnych narzędzi służących do oceny tego problemu.

W Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki pracy, której projekt jest wolny od powyższych wad. Grupa badana składała się z kilkunastu tysięcy osób przewlekle przyjmujących leki obniżające ciśnienie, doustne leki hipoglikemizujące i/lub statyny. Do oceny ilości alkoholu spożywanego przez uczestników posłużył wystandaryzowany kwestionariusz Alcohol Use Disorder Identification Test-Consumption.

Autorzy badania (Bryson i wsp.) zaobserwowali bezpośrednią i zależną od dawki korelację pomiędzy nadużywaniem alkoholu a niestosowaniem się do zaleceń dotyczących farmakoterapii nadciśnienia i hiperlipidemii, ale nie cukrzycy. Ogólnie, częstość nadużywania alkoholu w badanych grupach wahała się od 13% wśród cukrzyków do 22% u osób z nadciśnieniem tętniczym.

Podsumowując, badanie dostarcza pośrednich dowodów na to, że wraz ze wzrostem spożycia alkoholu zmniejsza się skłonność do przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii nadciśnienia i dyslipidemii . Z drugiej strony, pytanie o to, czy nakłonienie pacjenta do ograniczenia ilości wypijanego alkoholu przełoży się na większą dyscyplinę terapeutyczną, wciąż pozostaje otwarte.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2008-12-02

0 replies on “Alkohol a nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych”