Wziewne kortykosteroidy w stabilnej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – podsumowanie wiedzy

M. Bradley Drummond i wsp – Inhaled corticosteroids in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis LINK: JAMA 2008;300:2407
Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Liczba interwencji o korzystnym wpływie na śmiertelność w POChP (innych niż zaprzestanie palenia) pozostaje niewielka. Nie ma wśród nich farmakoterapii. Współczesne leczenie tej choroby koncentruje się więc na łagodzeniu jej objawów i zapobieganiu powikłaniom.

Dowody na udział zapalenia w patogenezie POChP zachęcają do prób stosowania wziewnych kortykosteroidów. Dane na temat ich przydatności wciąż są sprzeczne. Podsumowanie wyników dotychczasowych prac poświęconych tym lekom u chorych na POChP opublikowano w Journal of American Medical Association.

Autorzy z USA przeprowadzili systematyczny przegląd piśmiennictwa, selekcjonując badania z randomizacją i grupą kontrolną, w których porównywano co najmniej 6-miesięczne leczenie wziewnymi kortykosteroidami z terapią przy użyciu innych grup leków. Kryteria włączenia spełniło 11 badań na łącznej liczbie 14426 osób. Nie zaobserwowano znamiennych różnic pod względem śmiertelności pomiędzy grupami leczonymi wziewnymi kortykosteroidami i innymi lekami (względne ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny w ciągu roku w grupie objętej interwencją w porównaniu z grupą kontrolną, 0.86; 95% przedział ufności, 0.68-1.09).

W innych pracach, wziewne kortykosteroidy były związane z podwyższoną zapadalnością na zapalenie płuc (1.34, 1.03-1.75), przy czym czynnikami szczególnie wysokiego ryzyka tej choroby były: wysoka dawka steroidów, krótszy czas kortykosteroidoterapii, niższa wyjściowa wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej i leczenie skojarzone steroidami wziewnymi i lekami rozszerzającymi oskrzela.

Podsumowując, wziewne kortykosteroidy nie zwiększają śmiertelności, ale podwyższają ryzyko zapalenia płuc u pacjentów z POChP.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-11-26

0 replies on “Wziewne kortykosteroidy w stabilnej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – podsumowanie wiedzy”