Kiedy lekarz staje się uzdrowicielem?

Larry R. Churchill i David Schenck – Healing skills for medical practice LINK: Ann Intern Med 2008;149:720
W Annals of Internal Medicine opublikowano intrygujący artykuł na temat tych cech osobowości i zachowania lekarza, które sprawiają, że jest postrzegany jako osoba obdarzona mocą uzdrawiania (“healing skills”).

Badacze z USA zidentyfikowali 50 terapeutów (w większości z dyplomem lekarza, ale też osoby zajmujące się medycyną alternatywną) postrzeganych jako mający szczególne umiejętności w tym zakresie. Z tymi osobami przeprowadzono bezpośrednie rozmowy odzwierciedlające relację lekarz-pacjent, rejestrując je w postaci dźwiękowej i wizualnej. Dokumentację z wywiadów przedstawiono niezależnym ekspertom, których zadaniem było zdefiniowanie tych czynników, które mogły mieć największy wpływ na korzystny odbiór terapeuty przez jego pacjentów.

Analiza zapisów doprowadziła do sformułowania kilkupunktowej listy. Pierwszą z cech wyróżniających uczestników badania były drobne gesty, takie jak uśmiechanie się, podanie dłoni, przedstawienie się, nawiązanie kontaktu wzrokowego. Uzdrowiciele zachowywali się spokojnie, byli cierpliwi, okazywali zainteresowanie, czynnie uczestniczyli w konwersacji. Wyrażali gotowość do wsłuchiwania się w problemy rozmówcy, zadawali dodatkowe pytania. Zachęcali do formułowania własnych opinii na temat natury dolegliwości, upewniali się, że pacjent nadąża za ich tokiem myślenia, pytali o oczekiwania związane ze spotkaniem. Nie obawiali się oddawać pacjentowi inicjatywę, wspomagając go jedynie wskazówkami. Zachęcali do większego zaangażowania w decyzje dotyczące zdrowia, tworzyli atmosferę wzajemnego zaufania. Charakteryzowała ich otwartość, prawdomówność i odwaga w podejmowaniu trudnych tematów. Co interesujące, większość z nich miała absorbujące hobby i szczęśliwe życie rodzinne.

Nie da się więc wykluczyć, że to bagaż życiowy, z którym lekarz wchodzi do swojego gabinetu, w dużej mierze decyduje o tym, czy będzie w stanie stać się uzdrowicielem.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2008-11-18

0 replies on “Kiedy lekarz staje się uzdrowicielem?”