Meta-analiza danych na temat zależności pomiędzy depresją a cukrzycą typu 2

Briana Mezuk i wsp – Depression and type 2 diabetes over the lifespan. A meta-analysis LINK: Diab Care 2008;31:2383
Depresja i cukrzyca typu 2 okupują czołowe miejsca na liście chorób o najwyższej zapadalności. Wystarczy wspomnieć, że na cukrzycę typu 2 choruje prawie 13% dorosłych mieszkańców USA, a co najmniej 1 epizod dużej depresji przebywa około 16% dorosłej populacji tego kraju.

Depresja jest związana z niewłaściwymi zachowaniami zdrowotnymi, które zwiększają również ryzyko cukrzycy. Co więcej, istnieje korelacja pomiędzy depresją a otyłością centralną, a prawdopodobnie również upośledzoną tolerancją glukozy. Zdaniem części autorów, zależność pomiędzy omawianymi chorobami może mieć charakter dwukierunkowy.

Weryfikacja tej hipotezy była celem meta-analizy opublikowanej w Diabetes Care. Mezuk i wsp. zidentyfikowali wszystkie prospektywne badania porównawcze z lat 1950-2007, dotyczące depresji i cukrzycy typu 2, w których kryterium wykluczenia było wyjściowe rozpoznanie depresji (w analizie wpływu cukrzycy na ryzyko depresji) lub cukrzycy (w analizie wpływu depresji na ryzyko cukrzycy). Tak zdefiniowane kryteria włączenia do analizy wpływu depresji na ryzyko cukrzycy spełniło 13 badań, na łącznej liczbie 6917 przypadków, a kryteria włączenia do analizy wpływu cukrzycy na ryzyko depresji 7 badań na 6414 pacjentach.

Całkowite względne ryzyko depresji u osoby z wyjściowym rozpoznaniem cukrzycy typu 2 oceniono na 1.15 (95% CI: 1.02-1.30). Z kolej, całkowite względne ryzyko cukrzycy związanej z wyjściowym rozpoznaniem depresji wynosiło 1.60 (1.37-1.88).

Podsumowując, ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 u osoby z depresją jest o 60% wyższe w porównaniu z osobami bez depresji. Odwrotna korelacja również osiąga znamienność statystyczną, choć jej siła jest znacznie mniejsza.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-12-09

0 replies on “Meta-analiza danych na temat zależności pomiędzy depresją a cukrzycą typu 2”