Intensywne leczenie świeżo wykrytej cukrzycy – czy dzięki badaniom przesiewowym możemy liczyć redukcję śmiertelności? Symulacja

J. B. Echouffo-Tcheugui et al. – How much might cardiovascular disease risk be reduced by intensive therapy in people with screen-detected diabetes? LINK: Diab Med 2008;25:1433
W grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 obserwuje się 2-4 krotnie podwyższone ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, przy czym w 50% przypadków przyczyną zgonu jest choroba wieńcowa, a kolejne 15% przypadków związane jest z udarem mózgu. Czy dzięki wczesnemu rozpoznaniu cukrzycy i włączeniu intensywnego leczenia farmakologicznego można spodziewać się istotnej redukcji ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych?

Na to pytanie spróbowali odpowiedzieć autorzy badania ADDITION-Cambridge, opublikowanego w najnowszym numerze czasopisma Diabetic Medicine. Na podstawie badań przesiewowych przeprowadzonych we wschodniej Anglii wyselekcjonowali grupę ponad 800 pacjentów z nierozpoznawaną wcześniej cukrzycą. U większości pacjentów choroba współwystępowała z dodatkowymi czynnikami ryzyka: otyłością lub nadwagą (97%), nadciśnieniem tętniczym (86%), dyslipidemią (75%), mikroalbuminurią (20%). Choroby sercowo-naczyniowe obecne były w momencie rozpoczęcia badania u 19% pacjentów; 18% stanowiły osoby palące papierosy.

Wykorzystując komputerowy model UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) oszacowano 10-letnie ryzyko zgonu na 34% dla mężczyzn i 21,5% dla kobiet. Analogiczna symulacja przy wykorzystaniu modelu Framingham dała podobne rezultaty (mężczyźni – 38,6%, kobiety – 24,6%). Następnym krokiem było wyliczenie, jak duża może być w tej grupie redukcja bezwzględnego ryzyka zgonu w przypadku zastosowania intensywnego leczenia farmakologicznego, w połączeniu z modyfikacją stylu życia. Przyjmując najbardziej konserwatywny scenariusz, tzn. brak addycyjnego efektu poszczególnych interwencji, oszacowano możliwą redukcję ryzyka bezwzględnego na 4,9-9,5% wg modelu UKPDS oraz 5,4-10,5% wg modelu Framingham.

Uzyskane przez autorów pracy wyniki sugerują, że wczesne wykrycie cukrzycy i jej intensywne leczenie niosą ze sobą potencjał istotnych korzyści.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2008-12-09

0 replies on “Intensywne leczenie świeżo wykrytej cukrzycy – czy dzięki badaniom przesiewowym możemy liczyć redukcję śmiertelności? Symulacja”