Co wpływa na skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego – dane z Anglii

Mark Ashworth, Jibby Medina, Myfanwy Morgan – Effect of social deprivation on blood pressure monitoring and control in England: a survey of data from the quality and outcomes framework LINK: BMJ 2008; 337;a2030
Mark Ashworth i wsp. dokonali retrospektywnej analizy kontroli wartości ciśnienia tętniczego w Wielkiej Brytanii. Dane z lat 2004-2007 uzyskano z ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w Anglii. W analizie wykorzystano informacje o wartościach ciśnienia tętniczego, chorobach przewlekłych, zaniedbaniach społecznych i czynniku etnicznym.

W roku 2005 w społecznościach najmniej i najbardziej zaniedbanych socjalnie, docelowe wartości ciśnienia uzyskano odpowiednio u 71.0% i 68.9% chorych na cukrzycę oraz u 85.1% i 81.8% osób z chorobą niedokrwienną serca. Trzy lata później zarówno w regionach społecznie najmniej jak i najbardziej zaniedbanych nastąpiło zwiększenie odsetka chorych, u których uzyskano docelowe wartości ciśnienia, odpowiednio dla cukrzycy 78.6% i 79.2% oraz dla choroby niedokrwiennej serca 89.4% i 88.4%.

Uzyskano zatem nie tylko poprawę kontroli nadciśnienia tętniczego ale także, w praktyce, zniwelowanie różnic pomiędzy regionami o zróżnicowanym poziomie socjalnym. Podobne zmiany obserwowano w przypadku chorób naczyniowych mózgu i przewlekłej niewydolności nerek.

Co istotne w roku 2004 wszystkich brytyjskich lekarzy pierwszego kontaktu objęto programem „pay for performance” określanego mianem QOF (Quality and Outcomes Framework), w którym wynagrodzenia powiązano ze skutecznością leczenia. Zdaniem autorów pracy właśnie QOF przyczyniło się do poprawy skuteczności działania lekarzy.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-10-28