Niedobór światła słonecznego a choroby układu krążenia

Diane E. Wallis, i wsp – The sunshine deficit and cardiovascular disease LINK: Circulation 2008;118:1476
Na łamach Circulation ukazała się praca przeglądowa, dotycząca zależności pomiędzy niedoborem witaminy D, wynikającym po części z niedoboru światła słonecznego, co dotyczy wielu osób we współczesnym świecie, a możliwością częstszego występowania chorób układu krążenia.

Autorzy opisują przemiany metaboliczne, działanie biologiczne witaminy D oraz mechanizmy regulacyjne biorące udział w jej metabolizmie. Następnie podkreślają, że receptory dla witaminy D znajdują się nie tylko w kościach, ale też w licznych innych tkankach, w tym sercu. Badania in vitro wskazują, że witamina D, poprzez specyficzne receptory, zwiększa między innymi dokomórkowy prąd wapniowy w komórkach mięśni gładkich, zwiększa produkcję prostacykliny, zmniejsza reakcję komórek na działanie niektórych substancji mitogennych, jak również hamuje proliferację komórek mięśniowych. Nieodłącznie związany z witaminą D parathormon również wykazuje szereg działań związanych z układem krążenia. Badania podstawowe dostarczają też silnych dowodów na pokrewieństwo wielu receptorów układu kostnego z tymi znanymi z układu krążenia, związanymi z regulacją krzepnięcia i procesów zapalnych.

Wiele prac klinicznych wydaje się potwierdzać związek pomiędzy zmniejszoną ekspozycją na światło słoneczne (i wynikającym z tego mniejszym stężeniem witaminy D) a chorobowością i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych. Zależności takie, przy różnicach sięgających 30-50%, obserwuje się zarówno w odniesieniu do pór roku, jak i do szerokości geograficznej. Istnieją też doniesienia próbujące odnieść tę zależność bezpośrednio do stężenia witaminy D, w których obserwuje się podobne zależności.

Z kolei w większości badań, w których próbowano ocenić wpływ suplementacji witaminy D na twarde punkty końcowe nie uzyskano dotychczas istotnych statystycznie wyników, być może z powodu zbyt mało intensywnej suplementacji. Autorzy rozważają rekomendacje dotyczące suplementacji witaminy D w populacji, zarówno w odniesieniu do wyboru preparatu, jak i co do progu suplementacji.

Podsumowując podkreślają, że konieczne są dalsze prace, które pomogą wykazać jednoznaczne korzyści kliniczne płynące z korekcji hipowitaminozy D, powszechnej w wielu populacjach.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-09-30

0 replies on “Niedobór światła słonecznego a choroby układu krążenia”