Poprawa jakości podstawowej opieki zdrowotnej poprzez udoskonalenie przepływu informacji

Robert J. Reid i Edward H. Wagner – Strenghthening primary care with better transfer of information LINK: CMAJ 2008;179:987 (dostępny pełen tekst)
W Canadian Medical Association Journal warto zwrócić uwagę na krótki artykuł przeglądowy poświęcony zagadnieniu stanowiącemu codzienną bolączkę większości lekarzy klinicystów, to jest niedoskonałemu przepływowi danych medycznych pacjentów pomiędzy ośrodkami leczniczymi.

Z opublikowanego w tym samym wydaniu czasopisma, kanadyjskiego prospektywnego badania wynika, że ponad 75% decyzji diagnostycznych i terapeutycznych jest podejmowanych bez dostatecznej wiedzy na temat wywiadów chorobowych. Jest oczywiste, że brak informacji przekłada się na niemożność zapewnienia ciągłości opieki medycznej.

Dotychczasowe metody komunikacji pomiędzy lekarzami, w tym epikryzy szpitalne, listy przewodnie i opisy konsultacji, nie przeszły próby czasu. Wielkie nadzieje wiąże się z elektronizacją dokumentacji medycznej. Przykłady sukcesów w tej dziedzinie pochodzą głównie z USA, w tym z dużych organizacji, takich jak US Veterans Health Administration.

Przełomową rolę elektronicznej dokumentacji medycznej docenia między innymi rząd Kanady, który do 2010 roku chce objąć tą funkcjonalnością 50% mieszkańców kraju. Eksperci nie mają wątpliwości, że sama informatyzacja nie zapewni idealnej koordynacji opieki. Kluczem do sukcesu są w tym przypadku takie zmiany organizacyjne, które będą sprzyjać tworzeniu się ściślejszych niż dotąd relacji pomiędzy pacjentem a konkretnym lekarzem – koordynatorem leczenia. Ta idea, odzwierciedlająca znaną i niedocenianą prawidłowość, że opieka zdrowotna jest procesem ciągłym a nie serią izolowanych zdarzeń, zyskała miano „patient-centred medical home”.

Podsumowując, poprawa jakości opieki jedynie poprzez udoskonalenie technologii przekazu informacji jest niemożliwa. Powyższy cel można osiągnąć przede wszystkim zacieśniając kontakt pomiędzy pacjentem a prowadzącym go lekarzem.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2008-11-04

0 replies on “Poprawa jakości podstawowej opieki zdrowotnej poprzez udoskonalenie przepływu informacji”