Suplementacja wapnia u zdrowych, starszych mężczyzn – badanie z randomizacją

Ian R. Reid i wsp – Randomized controlled trial of calcium supplementation in healthy, nonosteoporotic, older men LINK: Arch Intern Med 2008;168:2276
Suplementacja wapnia jest uznawana za podstawową metodę prewencji, ale też i leczenia osteoporozy w wieku pomenopauzalnym. Coraz większa liczba dowodów badawczych potwierdza przekonanie o istotnej roli uzupełniania niedoborów wapnia także w innych odmianach osteoporozy, w tym w osteoporozie u mężczyzn. Ta ostatnia, pomimo dużej częstości występowania, była przez wiele lat dość zaniedbywanym polem badawczym.

Jednym z pytań, które do niedawna pozostawały bez odpowiedzi, było na przykład pytanie o wpływ suplementacji wapnia na gęstość mineralną kości u mężczyzn.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki badania z randomizacją, podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolną otrzymującą placebo, które rozstrzyga powyższą wątpliwość. 323 zdrowym mężczyznom w wieku co najmniej 40 lat (średnia wieku 57 lat) zaproponowano udział w próbie polegającej na podawaniu wapnia w dawkach 600 mg lub 1200 mg dziennie bądź placebo, przez 2 lata, oraz na okresowym pomiarze gęstości mineralnej kości. Z powtarzanych oznaczeń tego parametru wynikało, że w obu grupach otrzymujących preparat wapnia gęstość mineralna wzrosła o 1-1.5% w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Różnica osiągnęła statystyczną znamienność jedynie w przypadku mężczyzn otrzymujących 1200 mg wapnia na dobę. Po 2 latach zaobserwowano zależne od dawki, trwałe obniżenie stężenia parathormonu, fosfatazy zasadowej i N-końcowego propeptydu prokolagenu typu 1 (w grupie otrzymującej 1200 mg wapnia dziennie wynosiło ono odpowiednio 25%, 8% i 20%). Osoby przyjmujące wapń w dawce 1200 mg/dzień stanowiły grupę nieznamiennie zmniejszonego ryzyka upadków. Z drugiej strony, suplementacja wapnia wiązała się ze wzrostem ryzyka incydentów naczyniowych, w porównaniu z placebo.

Podsumowując, wapń w dawce 1200 mg/dobę, ale nie 600 mg/dobę, ma korzystny wpływ na gęstość mineralną kości u mężczyzn. Autorzy postulują dalsze badania nad wpływem suplementacji wapnia na ryzyko złamań z jednoczesną oceną ryzyka sercowo-naczyniowego, dla całościowego określenia bilansu korzyści i ryzyka.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-11-10

0 replies on “Suplementacja wapnia u zdrowych, starszych mężczyzn – badanie z randomizacją”