Trendy w wykorzystaniu antybiotyków przez amerykańskie szpitale akademickie

Amy L. Pakyz i wsp – Trends in antibacterial use in US academic health centers. 2002 to 2006 LINK: Arch Intern Med 2008;168:2254
W ostatnich latach w sposób szczególny podkreśla się niekorzystne następstwa nadużywania antybiotyków, głównie związane z selekcją drobnoustrojów opornych na te leki i ryzykiem ich rozprzestrzenienia w populacji. Szpitale akademickie, poprzez czynny udział w edukacji kadry lekarskiej, powinny być miejscem, w którym standardy postępowania przestrzegane są w sposób szczególny.

Z takiego założenia wyszli Pakyz i wsp., autorzy badania poświęconego trendom w wykorzystaniu antybiotyków w amerykańskich szpitalach akademickich, w latach 2002-2006. Analizą objęto 35 ośrodków uniwersyteckich, w których w badanym okresie leczyło się łącznie 775 731 dorosłych osób. Aż 63.5% (492721) osób otrzymywało w trakcie hospitalizacji lek antybakteryjny.

Średnie wykorzystanie antybiotyków mierzone liczbą dni, w których podawano te leki, w przeliczeniu na 1000 pacjento-dni pobytu w szpitalu, wzrosło z 798 w 2002 roku do 855 w 2006 roku (p < 0.001). Grupą leków stosowaną najczęściej były fluorochinolony. Do antybiotyków, których popularność rosła najszybciej, należały: piperacylina z tazobaktamem (wzrost o 84%) i karbapenemy (wzrost o 59%). Cefazolina, najczęściej stosowana w latach 2002-2003, rok później została wyprzedzona przez wankomycynę.

Podsumowując, analiza z lat 2002-2006 wskazuje, że całkowite wykorzystanie antybiotyków w amerykańskich ośrodkach akademickich wzrosło. Za tę tendencję odpowiada przede wszystkim coraz częstsze stosowanie wankomycyny i leków o szerokim spektrum działania, co wiąże się ze szczególnie wysokim ryzykiem wystąpienia zjawiska lekooporności.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-11-10

0 replies on “Trendy w wykorzystaniu antybiotyków przez amerykańskie szpitale akademickie”